မင်းဟန်ထွန်း(တေးသီငှက်) - မြို့ဇာတ်လမ်း

မြို့ဇာတ်လမ်း
မင်းဟန်ထွန်း(တေးသီငှက်)
(သစ်ခက်သံလွင်) 

အုတ်ရောရော
ကျောက်ရောရော
ကသောကမျော နဲ့ ကချော်ကချွတ်
လော် ကြ
ပျော် ကြ
တော်သလင်း မဟုတ်ပဲ
ဖော်တသင်း နဲ့ သံပြိုင်အူကြ
တုံးခုန် ဇယ်ခတ် မီးလှုံကြ
လပြည့်ပြီး မှောင်မိုက်နေတဲ့ ည ။

Comments