သစ်ခက်သံလွင်ကဗျာ - နိုင်ထက်အေး '' နိုင်ငံတော် ''


သစ်ခက်သံလွင်ကဗျာ
စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၂၁

'' နိုင်ငံတော် ''
နိုင်ထက်အေး

အဲဒါ
ငါတို့  ကောင်းကင်။

အဲဒါ
ငါတို့  ပင်လယ်။

အဲဒါ
ငါတို့ချစ်တဲ့ 
မြေကြီးအစစ်အမှန်။ 

မင်းတို့
လူသတ်ကွင်းမဟုတ်ဘူး။

စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၂၁
-

T H E  C O U N T R Y
Naing Htek Aei

That is
our sky .
That 
our sea .
That
the real earth we love .
That  not
your killing feild .

Translated by Nei Htek Naing 
 Sep 9 , 2021

Comments