ငဇ - တောမှီ

တောမှီ
ငဇ
(သစ်ခက်သံလွင်) မေ ၁၅၊ ၂၀၂၄

အမှောင်ဟာ မြင်လွယ်တဲ့ တောပဲ
ကြယ်တွေ ကြွေနေတာ မလင်းဘူးလား
ကြယ်တွေ ဝေနေတာ မလင်းဘူးလား
လထွက်ကလေး စိတ်ပေါ်တင်ခဲ့တယ်။

၂၀၂၄ မေ ၁၃

Comments