*နိုင်ထက်အေး - *အဝေးပြေးလမ်း*

*အဝေးပြေးလမ်း*
နိုင်ထက်အေး
(သစ်ခက်သံလွင်) စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၂၂

တောင်တန်း၊ တောအုပ်များ မရှိ
သစ်ပင်၊ ပန်းပွင့်များ မရှိ
နံရံများ မရှိ
မရှိခြင်း ခရီးရှည် ဟင်းလင်းပြင်ထဲ
အသံတခု ကြားရတယ်
"ဘယ်လောက်ထိများ....
ဝေးနေဦးမှာလဲ"  ။      ။

(စက်တင်ဘာ ၈၊၂၀၂၂)
     -
           
HIGHWAY
Naing Htek Aei

NO mountain ranges , no woods
No trees or flowers 
No wall
In the plain
Of a long journey of absence 
I heard a voice
How far is it ?


Translation of Nei Htek Naing
Sep 8th 2022 late morn

Comments