သစ်ငြိမ်း - မိုးမပျံတဲ့ ပူဖောင်း

POS
မိုးမပျံတဲ့ ပူဖောင်း
    သစ်ငြိမ်း
(သစ်ခက်သံလွင်) ဇွန် ၃၊ ၂၀၂၂

လက်ထဲက လွတ်ထွက်သွားတာ 
  မဟုတ်ဘူး ။
  တမင် လွှတ် လိုက် တာ ပါ ။
  လွင့် ချင်ရာ လွင့် မှာ ပေါ့ ။
  ဘယ်နေရာမှာ ကျ စေ လို့ လဲ
  ရည်ရွယ်လို့ မှ မရတာ  ။
  လေနှင်ရာ လွင့် နေ မှာ ပဲ လေ ။
  သေချာတာက ....
  မြေပြင်ပေါ်
  တနေရာရာ ကျ လာ ပါ လိမ့် မယ် ။

    1:02 AM
     Jun . 3 : 2022
     Image- POS

Comments