ခင်လွန်း - "မက်လက်စ..."

Photo- Mimi Thaw
"မက်လက်စ..."
ခင်လွန်း
(သစ်ခက်သံလွင်) ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၂၁

ဓားကိုငှားပြီး
သူ့ကိုထိုးရမှာလား
မဆဲသေးတဲ့မိုးကို ဆဲရမှာလား
အရှိန်နဲ့ ပြေးနေတဲ့ကားက
ကျွတ်ထွက်လာတဲ့ဘီးကိုအရင်ရှောင်ရမှာလား
လတ်တလောတွေများလွန်းတော့
လွဲပြီးသားထီလက်မှတ်အဟောင်းတွေမီးပုံရှို့ပြီး
ဒီတဆောင်းလဲ အိပ်နေလိုက်ကြရုံ...

လွန်း
နံနက် :၈: ၃၀ 
ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၂၀
-

" Still start dreaming ..."

Borrowing  a sword
Should I stab him?
Do I have to curse the rain that has  still fallen without stopping ?
 Do you have to avoid  wheel coming out off  from  speeding car first? 
Too many brief thoughts 
  l set old lottery tickets ablaze
And just sleep this winter ...

Lwann
Morning: 8:30
July 17 2020
Photo: Mimi Thaw
Trans:Hlaing Htek

Comments