သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ - ဖုန္းေမာင္ ရဲ႕ ငါ့ရဲ႕ ကဗ်ာ ငါ့ လိပ္ျပာ

www.carmenguedez.com
 ငါ့ရဲ႕ ကဗ်ာ ငါ့ လိပ္ျပာ
ဖုန္းေမာင္
သစ္ခက္သံလြင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၈

ေပါက္ဖက္ ျမင္ေတာ့ ေၾကာက္တယ္
လိပ္ျပာျဖစ္သြားေတာ့ လွတယ္
အရင္က အမုန္းမ်ိဳးေစ့ေတြ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့လို႔
အခု ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာေတြ အပင္ေဖာက္ထားရတယ္
ဘဝကမျခားပါဘူး ခႏၶာကိုယ္ပဲ ျခားသြားတာ
ငါက ေၾကာက္စရာခူေကာင္ေလးျဖစ္ၿပီး
ငါ့ရဲ႕ ကဗ်ာက ေရာင္စုံလိပ္ျပာေလး ျဖစ္တယ္
ေရာင္စုံ လိပ္ျပာေလးေတြ ေငးေမာပါ
ငါ့ရဲ႕ကဗ်ာေတြကိုလည္း မင္း ဖတ္ပါ
ငါ့ကဗ်ာေတြကို မင္း စိတ္နဲ႔ ဖတ္တဲ့အခါ
ငါ့ ရင္ဘတ္ကို ကပ္ၿပီး နားေထာင္တာနဲ႔ အတူတူပါ
ငါ့ကဗ်ာေတြကို အသံထြက္ၿပီး မင္းရြတ္ဆိုတဲ့အခါ
မင္းနားကိုလာၿပီး ငါ ရြတ္ျပေနတာနဲ႔အတူတူပါ
ငါက မင္းနဲ႔အတူ အၿမဲ မေနႏိုင္ဘူး မေနရက္ပါဘူး
ေျခသားလုံး အိမ္တိုင္ ငါသြားတယ္
မင္းကို သတိတရလို႔ ငါ ကဗ်ာေရးတယ္
မင္းကို လြမ္းလို႔ ငါ ကဗ်ာေရးတယ္
မင္းကို ခ်စ္လို႔ ငါ ကဗ်ာေရးတယ္
မင္း မင္းရဲ႕ခ်စ္သူကို သတိရတဲ့အခါ
ငါ့ ကဗ်ာေတြကို ဖတ္ပါ
မင္း မင္းရဲ႕ခ်စ္သူကို လြမ္းတဲ့အခါ
ငါ့ ကဗ်ာေလးေတြကို ဖတ္ပါ
မင္း မင္းရဲ႕ခ်စ္သူကို ခ်စ္လြန္းလို႔ ဖက္ထားတဲ့အခါ
ငါ့ ကဗ်ာေတြကို ေမ့ထားလိုက္ပါ
တစ္ကိုယ္တည္း အထီးက်န္တဲ့အခါမွာေတာ့ 
မင္းရင္ဘတ္မွာ ငါ့ကဗ်ာေတြကို 
လိပ္ျပာအျဖစ္ ခိုနားပါေစေလ။      ။
 
ဖုန္းေမာင္
၁၀ ၁၀ ၂၀၁၈

Comments