သစ္ခက္သံလြင္ ႏွစ္ေယာက္ကဗ်ာ- စိုးေနာင္(မုံရြာ)၊ ဟိန္းလတ္မိုး

 
mulpix.com
သူငယ္တန္းအဆင့္ဥပေဒ
စိုးေနာင္(မံုရြာ)

  သစ္တစ္ပင္ခုတ္ေထာင္(၃)ႏွစ္ဆိုတာ
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲေဖေဖ။

သစ္တစ္ပင္တည္းခုတ္ရင္
ေထာင္(၃)ႏွစ္က်မယ္
သစ္ပင္အမ်ားႀကီးခုတ္ရင္
ေထာင္မက်ဘူးလို႔ဆိုလိုတာသားရဲ႕။

တရားဥပေဒဆိုတာ
ဘာလဲေဖေဖ။

တရားဥပေဒဆိုတာ
တျခားႏိုင္ငံေတြမွာအထီး
ေဖေဖတို႔ႏိုင္ငံမွာအမ
ဒါေၾကာင့္မတရားဥပေဒလို႔ေခၚတယ္သားရဲ႕။

တရားဥပေဒအထက္မွာေနတယ္ဆိုတာ
ဘာလဲေဖေဖ။

တရားဥပေဒရဲ႕ေအာက္မွာအခန္းတစ္ခန္းနဲ႔
တရားဥပေဒရဲ႕အထက္မွာအခန္းတစ္ခန္းရွိတယ္
ေအာက္အခန္းနဲ႔အထက္အခန္းကို
ေလွကားတစ္ခုနဲ႔ဆက္ထားတယ္
အာဏာနဲ႔ေငြရွိတဲ့ေအာက္အခန္းကလူေတြက
အေပၚအခန္းကိုသြားေနလို႔ရတာကိုေျပာတာသားရဲ႕။

တရားသူႀကီးေတြက
ဘာလုပ္ရတာလဲေဖေဖ။

တရားဥပေဒရဲ႕
ေအာက္အခန္းနဲ႔အေပၚအခန္းကိုဆက္ထားတဲ့ေလွကားမွာ
အေစာင့္က်ေနသူေတြေပါ့သားရဲ႕။     ။

... 
Pinterest

ႏွာေစးေနေသာယုန္မ်ားႏွင့္
ဟိန္းလတ္မိုး
 
ဒါဟာေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးနဲ႔ေနာက္ဆံုးမိနစ္
စီရိုနယ္ဒိုလို လ်ွာခ်က္သပ္
ေျခသံုးလွမ္းေလာက္ေနာက္ကိုဆုတ္လို႔
ခါးေထာက္ အသက္ဝဝရွဴ ေရွ႕ကိုၾကည့္တယ္
ဆံုးျဖတ္ မာန္သြင္း ႀကံရင္း ငံု႔အၾကည့္
တည္ထားတဲ့ေဘာလံုးဘယ္ေရာက္သြားခဲ့တာလဲ
ဘယ္ေရာက္သြားတာလဲ ေမးရင္းနဲ႔ေမာ့အၾကည့္
ဘုရား...ကယ္ေတာ္မူပါ
ဒိုင္မရွိ
ကစားေဖာ္မရွိ
ပရိတ္သတ္မရွိေတာ့တဲ့
ဒီကြင္းႀကီးထဲမွာ
ငါတေယာက္တည္း ဒီကြင္းႀကီးထဲမွာ။  ။


Comments