သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ- ဖိုးေရႊညီမႈိင္း ရဲ႕ ''သတ္မွတ္ျခင္း''

ficboek.blogspot.com
သတ္ မွတ္ ျခင္ း
ဖိုးေ႐ႊညီမိႈင္ း
(သစ္ခက္သံလြင္) စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၈

အဲဒီ့တခ်ိန္က 
ဆိုးခဲ့ၾက မေသ႐ုံတမည္  
(ဒါ ေပမယ့္လည္း )ေပ်ာ္ ႐ႊင္ခဲ့ၾက
"ယုံၾကည္ရာ" ဆီ ညီညီညာညာ
ဘဝအဆိုး(သတ္မွတ္ျခင္းေအာက္က) အစိတ္အပိုင္း
ဆိုးဖို႔ "အေဖာ္ေကာင္း " က နည္းနည္းေလး။

ခုအခ်ိန္က်
ေကာင္းေနၾက အမ်ားအျမင္မွာ
(ဒါ ေပမယ့္လည္း) ဟန္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔
"မယုံၾကည္ရာ "ေတြ စီကာစဉ္ကာ
ဘဝအေကာင္း(သတ္မွတ္ျခင္းေအာက္က) အစိတ္အပိုင္း
ေကာင္းဖို႔ "အ ေဖာ္ဆိုး" က အမ်ားႀကီး။

တို႔ ေျပာေနက်
"ထားလိုက္စမ္းပါ"
"ဘဝ" မွာ ဘယ္ဟာ "ေကာင္း"ၿပီး
ဘယ္ဟာ "ဆိုး"တာလဲ သူငယ္ခ်င္းေရ ...
"မင္းနဲ႔ ငါစကား ေျပာခ်င္တယ္ "
သူတို႔ ေျပာတဲ့
" ေကာင္းျမတ္ျခင္း" ဆိုတာေတြထဲမွာ 
"ငါ"
"ေန" ေနရတာကို "ငါ"႐ွက္တယ္ ။
-
၂၀၁၈ စက္ တင္ ဘာ ၁၀

Comments