သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ- သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)၏ ေဆးရံု

kr.123rf.com
 ေဆးရံု
သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)
(သစ္ခက္သံလြင္) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈
  ေသာကေတြေပက်ံေနတဲ့
မ်က္ႏွာအခ်ဳိ႕ေတြရွိတယ္။
ကူရာကယ္ရာမရွိေတာ့
ရွိတဲ့သစ္ပင္ေလးကိုအားကိုးတႀကီး
ဆဲြကိုင္လိုက္မိတာပဲ။

သူ႔အပူကိုယ္အပူမွ်ရင္း
အကူအညီလိုရင္လည္းမွ်လိုက္ၾက။

ေမတၱာတရားနဲ႔
ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုပါ၏တဲ့
ထိုစာတမ္းေလးနဲ႔တင္
ေရာဂါတစ္ဝက္သက္သာရပါတယ္။

ေမတၱာတရားနဲ႔သြယ္တန္းထားတဲ့
ပိုက္ကေလးေတြတန္းလန္း
စီးဝင္လာတဲ့ေဆးစပ္ကေလးေတြနဲ႔
ေရွ႕ဆက္ဖို႔အားေတြရွိခဲ့တယ္။

သုတလင္း(ဆင္ေပါင္ဝဲ)

Comments