အလယ္ရိုးမ ကဗ်ာဆရာမ်ား - ” ျမစ္” ကဗ်ာ/အႏုပညာမဂၢဇင္းအမွတ္(၂) အစီအစဥ္ေၾကညာ


ျမစ္”  ကဗ်ာ/အႏုပညာမဂၢဇင္းအမွတ္(၂) အစီအစဥ္ေၾကညာ
အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈမ်ား
(သစ္ခက္သံလြင္) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈

အလယ္ရိုးမကဗ်ာဆရာမ်ား၏စီစဥ္မႈျဖင့္ ``ျမစ္´´ ကဗ်ာ/အႏုပညာ မဂၢဇင္းအမွတ္ (၁)ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ (ကမ႓ာ့ကဗ်ာေန႔) တြင္ စီစဥ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။

ယခု ``ျမစ္´´ ကဗ်ာ/အႏုပညာ မဂၢဇင္းအမွတ္(၂)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ (ကမ႓ာ့ကဗ်ာေန႔) အမီ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ရန္ အလယ္႐ိုးမကဗ်ာဆရာမ်ားအဖြဲ႔မွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ကဗ်ာ / ကဗ်ာရွည္ / အက္ေဆး / ကဗ်ာဆိုင္ရာတို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးထား၍
middleyomapoetry@gmail.com သို႔လည္းေကာင္း...

မိုးေက်ာ္ေအာင္
ဆုသစ္ စတိုး
ဦးဘြားလမ္းl ဦးမင္းဒင္ရပ္
ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕
....
အိုေအာင္
တိုက္ (၁၅၀)
အခန္း (၃၃) ၄လႊာ
ခေရအိမ္ယာ ပညာသိဒၶိရပ္ကြက္
ဇဗၺဴသီရိျမိဳ႔နယ္
ေနျပည္ေတာ္... တို႔သို႔လိပ္မူ၍ စာတိုက္မွေသာ္လည္းေကာင္း စာမူမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါသည္။
-
မိုးမခအြန္လိုင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

Comments