သစ္ခက္သံလြင္၊ ႏိုင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္၊ ျမတ္လိႈင္း၏ "စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖိဳလွဲခံလုိက္ရရင္ အေမွာင္ေခတ္ထဲျပန္ေရာက္ရမယ့္ႏိုင္ငံေတာ္ "

စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖိဳလွဲခံလုိက္ရရင္ 
အေမွာင္ေခတ္ထဲျပန္ေရာက္ရမယ့္ႏိုင္ငံေတာ္

ျမတ္လိႈင္း

က်ေနာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံသမိုင္းမွာ ထြန္းကားစျပဳေနျပီျဖစ္တဲ့ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကုိ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က သိမ္းပုိက္လိုက္တာခံခဲ့ ရဖူးတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ၿဖိဳခ်ခံလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စတုတၳမ႑ိဳင္ပါ ၿပိဳလဲက်သြားပါတယ္။

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ျပိဳလဲျခင္းနဲ႔အတူ စတုတၳမ႑ိဳင္ေခၚတဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ပါ အပိတ္ပင္ခံလိုက္ရျပီးတဲ့ေနာက္၊ ျမန္မာ နိုင္ငံဟာ အေမွာင္ေခတ္ထဲ ေရာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။
         စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တေခတ္လုံးမွာ ျပည္သူေတြဟာ နား မ်က္စိ ပါးစပ္ေတြ ကန္းေနခဲ့ရပါတယ္။ ၾကားလည္းမၾကားနိုင္၊ ျမင္ လည္းမျမင္ရ၊ ေျပာလည္းမေျပာနိုင္သလို မၾကားရဲမျမင္ရဲမေျပာရဲ ေအာင္ ဖိႏွိပ္ပိတ္ပင္မႈေတြကုိ အာဏာရွင္ေတြက ဖန္တီးထားခဲ့ပါ တယ္။
         အာဏာရွင္ေခတ္တေခတ္လုံးကုိ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မွာထက္ ကေလာင္ကုိင္ျပီးေတာ္လွန္မွာ ကုိ ပုိျပီးေၾကာက္ခဲ့ပါတယ္။ စာေပေရးသားထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခြင့္ေတြကုိ သတိရွိရွိေစာင့္ၾကည့္ပိတ္ပင္ခဲ့တာ ျပည္သူေတြအသိပါ။ စာေပနဲ႔ေတာ္လွန္မႈက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျဖိဳခ်နိုင္တယ္ဆိုတာကုိ စစ္အာဏာရွင္ ေတြသိျမင္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကေလာင္တံေတြခြ်န္ထြက္မလာနိုင္ေအာင္၊ စာေပစိစစ္ေရးရုံးကုိစစ္ေထာက္လွမ္းေရးက အရာရွိ ႀကီးေတြကုိယ္တိုင္ ကုိင္တြယ္ခဲ့ပါတယ္။ စာေပေရးသားသူေတြ၊ စာနယ္ဇင္းထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိတဲ့သူေတြ အတြက္ အၾကပ္တည္းဆုံး၊ အဆိုးဆံုးကာလကုိ အရွည္ၾကာဆုံး ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။ စာေပစိစစ္ေရးရုံးမွာအဆင့္ဆင့္စိစစ္မႈကုိ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ပင္ခဲ႔တာေတြကုိ စာေပေရးသား သူတိုင္း၊ စာေပထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသူတိုင္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္အစုိးရကုိတိုက္ခိုက္ဖို႔မေျပာနဲ႔၊ စာတေၾကာင္း စာတလုံးေတာင္ထိပါးတယ္လို႔ စာေပစိစစ္ေရးဌာနမွဴးေတြ ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ရင္ အမိန္႔အာဏာနဲ႔ပိတ္ပင္ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ျပီး အယူခံဝင္ခြင့္ လုံးဝမျပဳခဲ႔ပါဘူး

အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္းေခတ္မွာ “ေနဝင္” ဆိုတဲ့အသုံး အႏႈန္းကုိ သုံးခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ျပည္သူေတြဆင္းရဲငတ္မြတ္ ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မႈကုိအသားေပး ေရးသား ခြင့္ေတြကုိ ပိတ္ပင္ထားခဲ႔ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲငတ္ ျပတ္လုိ႔ ေတာင္းစားေနတဲ့ သူေတာင္းစားေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာခ့ဲပမယ့္ စာေပအေရးအသားမွာ သူေတာင္းစားမရွိ ေစရ မူဝါဒကုိခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
        
ဒီလိုစနစ္တက်ပိတ္ဆုိ႔တားဆီးခဲ့ေပမယ့္၊ စာေပသမားေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်နိုင္ဖို႔ ၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးကုိ ေပၚေပါက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔တိုင္းျပည္ကုိဖိႏွိပ္ထားခဲ့တဲ့အာဏာရွင္အစုိးရေတြ တခုျပီးတခု ျပဳတ္က်ခဲ့တယ္ဆိုေပ မယ့္ တပါတီစစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးတဲ႔ပုိျပီးဆိုးရြားၾကမ္းတမ္းတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးက တိုင္းျပည္ကုိ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ခဲ႔တာပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကုိ လူလဲလိုက္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီကုိ ဗန္းျပလိုက္တဲ့အတြက္ နိုင္ငံေရးပါတီေတြကုိနိုင္ငံေရးစာေပေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ျပဳလိုက္တာ တခုပဲအျမတ္ရလုိက္တယ္လို႔ေျပာနိုင္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြကလြဲရင္ အရင္စစ္အာဏာရွင္ေတြအတိုင္း စာေပေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ေတြကုိ စာေပစိစစ္ေရးက ကုိင္တြယ္ထားတုန္းပါ။ 

နိုင္ငံေရးပါတီေတြကုိ န/သဆိုတဲ့ နိုင္ငံေရးကင္းလြတ္ခြင့္ကုိေပးခဲ႔ေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ န/သကုိ ျပန္ ရုပ္သိမ္း လိုက္ပါတယ္။

နိုင္ငံေရးပါတီေတြကုိလည္း ရိုက္ခ်ိဳးခဲ႔ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးကင္းလြတ္ခြင့္ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလုိက္တဲ့ အဲဒီအခ်ိန္ မွာ အရင္မဆလေခတ္ကထက္ တိုင္းျပည္ဟာပုိျပီးအေမွာင္ထုထဲကုိ နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္းက်သြားခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာစတုတၳမ႑ိဳင္လို႔ေျပာလို႔ရမယ့္ စာေပေရးသားထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈဟာ လြတ္လပ္မႈေပ်ာက္ကြယ္ သြားတယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။
အဲဒီအခ်ိန္ကာလဟာ ၁၉၉၀ ကစျပီး ၂၀၁၀ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရာက္မွစစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန အရပ္သားအစုိးရအျဖစ္ ပုံေျပာင္းလိုက္တဲ႔အခ်ိန္မွာ စာေပစိစစ္ေရးကုိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ စာေပစိစစ္ေရးကုိဖ်က္သိမ္းျပီး စာေပေရးသားထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသူေတြကုိ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စာနယ္ဇင္းေလာကဟာ က်ယ္ျပန္႔လြတ္လပ္တဲ့အထိအေတြ႔ ေတြကုိခံစားလုိက္ရတယ္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ စာေပေရးသားသူေတြ၊ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူေတြ အတြက္ လြတ္လပ္တဲ့အရသာကုိ ခံစားခဲ႔ရပါတယ္။ စာေပဆိုတာထက္သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကုိျပည္သူ
ေတြ ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဟာဆင္းရဲမႈဒဏ္ကုိအလူးအလဲခံစားေနရတဲ႔အတြက္ ဒီဆင္းရဲတြင္းထဲက လြတ္ေျမာက္နိုင္ဖို႔ရရွိလာတဲ့သတင္းေတြကုိ ပုိျပီးစိတ္ဝင္စားခဲ႔ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ စတုတၳမ႑ိဳင္ဟာျပန္ျပီး ရွင္သန္နိုင္လာျပီလုိ႔ေတြးထင္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခြင့္ေတြလြတ္လပ္လာတဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္မရွိနိုင္ေလာက္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္ခဲ့မိပါတယ္။ စာေရးသူမ်ားနဲ႔ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအတြက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ပုံႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ား ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးေထာင္အခ်ခံခဲ့ရသူမရွိခဲ့သေလာက္ ရွားပါး ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကုိလည္းေရွာင္နိုင္ေလာက္ တဲ့အေတြ႔အၾကံဳေတြ ရွိခဲ႔ၾကပါတယ္။ က်န္တာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ စာနယ္ဇင္းနယ္က သူေတြ လြတ္လပ္သြား ပါျပီ။

ဒါေပမဲ့ ေခတ္ႀကီးကတိုးတက္လာတဲ့အေနအထားမွာ အင္တာနက္ေတြကလည္း က်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ထားတဲ့ဖုန္းေတြကုိ လူတိုင္းမကုိင္နိုင္ေသးခင္မွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒရွိေနေပမယ့္ ျပည္သူအမ်ားစုႀကီးက သတိ မထားခဲ့မိၾကပါဘူး။ အဲဒီမွာမီဒီယာေခတ္ေပၚေပါက္လာျပီး စာနယ္ဇင္းေခတ္ထက္ မီဒီယာေခတ္ကုိ ျပည္သူေတြပုိျပီးစိတ္ဝင္စားလာပါတယ္။ ပြင့္လင္းတိုးတက္လာတဲ့ေခတ္အေျခအေနမွာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနနဲ႔ ပုိျပီးလြတ္လပ္စြာေရးသားေျပာဆိုမႈေတြကုိ ေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒီလိုပြင့္လင္း စြာစည္းေဘာင္မရွိပဲ ေရးသားေျပာဆိုေနမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာနိုင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကုိစာနယ္ဇင္းေလာကကလူေတြအေနနဲ႔ျပန္ထိမ္းသိမ္းမွျဖစ္မယ္ဆိုျပီး၂၀၁၂ မွာျမန္မာနိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ကုိဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၄ မွာသတင္းမီဒီယာဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ပါတယ္။ သတင္းေရးသားမႈေတြ၊ စာေပဆိုင္ရာေရးသားမႈေတြ၊ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမႈေတြအရ ျပစ္မႈတခုခုက်ဴးလြန္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ အေရးယူနိုင္ပါ တယ္။

ဒါေပမဲ့ အရပ္သားအစုိးရေတြတိုင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ႔ေနာက္ပုိင္းမွာ နိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ကုိ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔တရားစြဲခဲ့သလုိ၊ ဆူပူရန္လႈံ႔ေဆာ္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ ခနဲ႔ ဖမ္းဆီးျပီးတရားစြဲခဲ့ပါတယ္။ 

ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ ဃကုိအသုံးျပဴလာပါတယ္။ ဒီဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃ က ”ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုခုကုိ အသုံးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ ေတာင္းယူျခင္း၊ အနိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သုံးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္)ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း” တခုခုကုိက်ဴးလြန္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္(သုိ႔မဟုတ္)ေငြဒဏ္ (သုိ႔မဟုတ္)ႏွစ္ရပ္စလုံး က်ခံရမည္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ ဃကုိၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူတေယာက္အတြက္ လြတ္လပ္ပုိင္ခြင့္ေတြအမ်ားအျပား ဆုံးရံႈးေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီ ၆၆ ဃနဲ႔ တရားစြဲလိုက္ရင္ အာမခံမေပးတာက အေတာ္ဆိုးတဲ့ပုဒ္မျဖစ္ေန ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ဃဆိုတာ ျပည္သူေတြသတိျပဳမိစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မနဲ႔ အရင္အစုိးရလက္ထက္မွာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြကုိ အရင္ဆုံးတရားစြဲခံခဲ့ရပါတယ္၊ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မနဲ႔တရားစြဲဆိုတဲ့အခါမွာ အာမခံမေပးနိုင္တဲ့ပုဒ္မျဖစ္တာေၾကာင့္ တရားစြဲတင္တာနဲ႔ အဖမ္းခံလိုက္ရတာပါပဲ။ အခုေနာက္ပုိင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအရပ္သား အစုိးရအေနနဲ႔ပါ အသုံးျပဳလာတာ ေတြ႔ ျမင္ေနရပါတယ္။ ပုိဆိုးတာက ဒီ ၆၆ ဃပုဒ္မနဲ႔ကုိင္စြဲျပီး မီဒီယာသမားေတြကုိ တရားစြဲမႈေတြျဖစ္လာတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကတင္သြင္းအတည္ျပဳထားတဲ့ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ကုိ ေခ်ာင္ထဲထိုးထားသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွာ“သတင္းမီဒီယာဆိုသည္မွာ သတင္း ရွာေဖြျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အစရွိသည္တို႔ကုိ စာ၊ အရုပ္၊ရုပ္သံ၊ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္၊ ရုပ္ပုိင္းဒီဇိုင္း စသည့္အသြင္သ႑ာန္မ်ားအသုံးျပဳကာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာ၊ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ၊ အယ္ဒီတာတာဝန္ယူမႈရွိေသာ အင္တာနက္ မီဒီယာ(သုိ႔မဟုတ္)အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္သည့္အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိဆိုသည္”လုိ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သတင္းမီဒီယာသမားေတြမွာလည္း စာေရးသူေတြ၊ ကဗ်ာေရးသားသူေတြ၊ ကာတြန္းဆြဲသူေတြ၊ ဒီဇိုင္းဆြဲ သူေတြ၊ အယ္ဒီတာေတြ၊ သတင္းေထာက္ေတြ၊ စာနယ္ဇင္းထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ကုိင္သူေတြ ပါဝင္ပါ တယ္။ ဒီထဲမွာျမန္မာနိုင္ငံမွာဒီမိုကေရစီစနစ္စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာလျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ နိုင္ငံေရးသတင္း၊ နိုင္ငံေရးေဝဖန္ခ်က္ေတြကုိစိတ္ဝင္စားလာပါတယ္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိေျပာင္းလဲမႈအရစာနယ္ဇင္း၊ သတင္းမီဒီယာသမားေတြဟာ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚမႈေတြ ကုိ ျပဳေနၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚေရးသားမႈေတြက လြန္ကဲလာမယ္ဆိုရင္ အရင္ဆုံး သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိအသိေပးတင္ျပျပီး သင့္ေတာ္သလုိအေရးယူမႈေတြ လုပ္မွာပါ။

သတင္းမီဒီယာဥပေဒရဲ႕အခန္း ၈နဲ႔အခန္း ၉ မွာ အေရးယူျခင္း၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။
        
ဒီ သတင္းမီဒီယာဥပေဒအရ မေဆာက္ရြက္ပဲ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆ ဃအရမီဒီယာသမားေတြကုိ တရားစြဲ၊ ေထာင္ခ်တာေတြ လုပ္ေဆာင္လာမႈေတြက မီဒီယာဆိုတဲ႔စတုတၳမ႑ိဳင္ကုိ ရိုက္ခ်ိဳးသလိုျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့တိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူေတြကုိ အလင္းေရာင္ေပးစြမ္းရွိတဲ့ စတုတၳမ႑ိဳင္ကုိေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားမယ္ဆိုရင္ လြတ္လပ္မႈ ေတြကုိ ေႏွာင္ဖြဲ႔ထားမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ရရွိေနတဲ႔အလင္းေရာင္ဟာ တစစေမွးမွိန္သြားပါလိမ့္မယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ရဲ႕တိုင္းျပည္ေဒါက္တိုင္တခုျပိဳလဲသြားရင္ တိုင္းျပည္ကုိျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနတဲ့  ဒီမိုကေရစီစနစ္ကလည္း မရွင္သန္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။ တိုင္းျပည္ကျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း အသိတရားေတြ မဖြံ႕ျဖိဳးမတိုးတက္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ေနာက္ဆုံး တိုင္းျပည္ဟာ အာဏာရွင္ေခတ္တုန္းကလို အေမွာင္ေခတ္ထဲျပန္ေရာက္သြားနိုင္ပါတယ္။

ျမတ္လိႈင္း

First News Journal 
No 46. 11 July 2017

 

Comments