သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ၊ ဒီလူည ႏွင့္ ေတဇလင္း (နည္းပညာတကၠသိုလ္) တို႔၏ ကဗ်ာမ်ား

KT#
ဝတ္ရံု

ဖြာရွိုက္လိုက္တိုင္း မွန္ကြဲစေတြပဲထြက္လာတယ္။
ေဆးလိပ္မီးခိုးေငြ႔ေတြလိုရြာေနတဲ့ တစ္ပတ္ခုနစ္ရက္ေတြထဲကေန
ျပန္ဆယ္ယူထားတဲ့အသက္ရွဴလမ္းေျကာင္းမ်ား
အဆုပ္အားမေကာင္းတဲ့ေလေကာင္းေလသန္႔ဟာ
တိမ္ေတြထဲဝင္ျပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္။ ။

ဒီလူည
9.7.17
...
KT#
 တဆစ္ဆစ္မိုး

မသတ္ဆိုင္တဲ့အရပ္က ………
ေရျခားေျမျခားမိုးလိုအေျပးလာ
အေျပးျပန္ထြက္
ရက္ရက္စက္စက္စိမ္းတယ္

ဘဝဟာ ………
နာတာရွည္ေန႔မ်ားစြာအစားထိုးကုထုံးရွာရင္း ရွင္သန္
ဝိေယာဓိမနက္ၿဖန္ေတြ

အရိပ္ေတြလိုလိုက္ကပ္………
မလတ္ဆတ္တဲ့အာဟာရထဲေျပးလြားရွင္သန္ေနၾက
သူလိုငါလိုဘဝေတြ

ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ထဲ ………
ပုံမွန္ရွင္သန္ခြင့္ဟာဗီဇာမလိုဘဲခံယူေနထိုင္ျခင္းမွာ
အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းမေျပာၾကေတာ့

မိုးေတြ ………
အၿငိႇဳးတႀကီးရြာျခင္းမရြာျခင္းထက္
တဆစ္ဆစ္တက္ေနတဲ့အဖ်ားေတြနဲ့ ။။

ေတဇလင္း [ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ]
...

Comments