သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ ၊ တည္ဘြားဦး ႏွင့္ လင္းသက္ၿငိမ္တို႔၏ကဗ်ာမ်ား

 
KT#


ႏွစ္ကိုယ္ခြဲ 
တည္ဘြားဦး 

ဟိုအေကာင္ ဘယ္ေသေသကြာ
ငါသာ မေသဖုိ႔အေရးႀကီး
ေျပာေသးတယ္ စစ္ပြဲႀကီးၿပီးရင္ ျပန္ေတြ႔ၾကတာေပါ့ကြာတဲ့
ကမ္းနဖူးမွာ တည္းတည္းကေလးတြဲေနတဲ့မင္းဟာ ငါမဟုတ္ဘူး
မင္းဟာ ငါမဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းစာထဲေၾကာ္ျငာစရာလား
မင္းဟာ ငါမဟုတ္ေၾကာင္း မီဒီယာေတြကိုဖြစရာလား
မင္းဟာ ငါမဟုတ္ေၾကာင္း Facebook ေပၚတင္စရာလား
မင္းဟာ ငါမဟုတ္ေၾကာင္း
လက္ထုိးၿပီးအန္ပစ္လိုက္ရတယ္ကြာ ငါ့ခမ်ာ
ငါဟာ ငါဟုတ္ေၾကာင္း ငါ့အသည္းႏွလုံးကို
ေသခ်ာေအာင္ အပ္ကေလးနဲ႔ဆြဆြၿပီးမွ ဒီကဗ်ာကိုေရးတယ္။ ။ 


...
KT#
ဧရာဝတီတိုင္း
လင္းသက္ၿငိမ္

လမ္းေတြေပၚတက္လိုက္
ရာဇဝင္ေတြထဲေမွ်ာပါသြားလိမ့္မယ္
ျမဳပ္ေနတ့ဲသမုိင္းက အက်ယ္ဆံုးဂီတပဲ
လည္ေခ်ာင္းႀကီးထဲကထိုးထိုးထြက္လာတ့ဲအသံေတြကို
ၾကက္သီးျဖန္းျဖန္းထခံစားရ
ျမစ္ကိုလူေတြကစီးခ့ဲတယ္ ။
...

Comments