သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာ၊ မင္းေခ်ာျမင့္ ႏွင့္ ရာမည မင္းၿငိမ္းခ်မ္းတို႔၏ကဗ်ာမ်ား

အနည္းဆုံး အာဟာရ
Pinterest
 အေရးႀကီးတယ္
ေပါင္မုန္႔လုပ္နည္း သင္တန္းဗ်
ေပါင္မုန္႔ျဖစ္မလာေသးဘူး
ေပါင္မုန္႔ကုိ ခြဲေဝၾကည့္မိ
ေပါင္မုန္႔ကုိ ဝမ္းသာစြာျဖင့္ ဝမ္းဟာေနမိ
ၿမဳိသိပ္ႏုိင္စြမ္းဟာ သူ႔တာဝန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး
နည္းနည္းေလးဆာေလာင္ေနတာနဲ႔ ပုရြက္ဆိတ္ေတြလုိခုိးယူမယ္ 
အင္အားနည္းနည္း႐ွိရင္ ႂကြက္ေတြလုိ ခုိးယူမယ္
ႂကြက္ေတြႏွိမ္နင္းဖုိ႔ ေၾကာင္ေတြေမြးရဦးမယ္
ေၾကာင္ေမြးရင္ အဆင္ေျပေအာင္ ေၾကာင္အိမ္တလုံးဝယ္ရဦးမွာပဲ 
ေၾကာင္ကလည္း ေပါင္မုန္႔စားမွာပဲ 
မစားေတာင္ ေပါင္မုန္႔စားတဲ့ ႂကြက္ေတြကုိ လာေစ့ခ်င္မွာပဲ
အစာအာဟာရဟာ ခြဲေဝလုယူ ႐ွင္သန္ေနရတာပါပဲ
အင္အားႀကီးတဲ့သူက မ်ားမ်ား စြမ္းအင္လုိတယ္ 
စြမ္းအင္လုိေတာ့ အာဟာရကုိ မ်ားမ်ားစားသုံးေတာ့တာပဲ
မ်ားမ်ားရရင္ မ်ားမ်ားႀကီးထြားၿပီ ျမန္ျမန္လည္း ေသႏုိင္တာေပါ့
ေပါင္မုန္႔ ျဖစ္မလာေသးပါဘူး
ႂကြက္ေတြ အေဝမတည့္ၾကဘူး
ေၾကာင္ေတြေမြးထားၾကၿပီ
ေပါင္မုန္႔ဖုတ္နည္း သင္တန္းတက္ေရာက္ေနတာပါ
ေပါင္မုန္႔ရမလာေသးဘူး
ႂကြက္ေတြေရာက္လာေနၿပီေလ......။ ။
                              
မင္းေခ်ာျမင့္
...
ရုပ္ရွင္
pinterest.com
ေလေပၚပ်ံ႕လြင့္
အဆုတ္ထဲရွဴရွဳိက္ဝင္လာတ့ဲ
အက္တမ္အမွဳန္အမႊားမ်ား
ျပကြက္သစ္ရုိက္ခ်က္အစစ္နဲ႔
ေရခ်ိန္ကုိက္တရိပ္ရိပ္တက္လာ။

အျမင့္ဆုံးကီးရဲ႕
မညီမညာေတးသြား
အဖ်ားခတ္တုန္ဟီး
ျမန္ႏွဳန္းျမင့္ျပင္းအား
စုပ္ဝဲလုိဂယက္ထ
မ်ိဳခ်ခ့ဲတ့ဲမရဏအဆိပ္
ေက်ာရုိးမႀကီးတုိင္စိမ့္ဝင္ခ့ဲ။

အရိပ္မည္းေတြ
လာေရာက္ေျခာက္လွန္႔
ကုိယ္ေစာင့္နတ္ေတာင္
ဆန္႔က်င္ဘက္အေဝးသုိ႔
ဒီေရအတက္အက်
ျပင္းအားေတြအျမင့္ဆုံးဒီဂရီ။
ယင္းထျပီး
ေမာ့ေသာက္ခ့ဲတ့ဲေလာကဓံ
အိပ္မက္လုိတပတ္လည္
ငတ္ျပတ္ေနတ့ဲည
စိတ္နဲ႔ထိခတ္ပြင့္လာတ့ဲမီးစမ်ား
ပုံးမွားရုပ္ရွင္ရုိက္ေန။ ။

ရာမညမင္းျငိမ္းခ်မ္း

Comments