သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာ၊ ထြန္းဝင္းၿငိမ္း ၏ "ရင္ၾကားေစ့ "

ရင္ၾကားေစ့
Tun Win Nyein ေဖ့ဘြတ္မွယူသည္
ဘဝက
ဒဏ္ရာႀကီးတယ္
အဆန္တရာခရီးေတြနဲ႔

သံသရာ မၿငီးေပမယ့္
ရန္ ငါ စည္းေတာ့
ျပတ္မွျဖစ္မယ္။


ထြန္းဝင္းၿငိမ္း
၂၊ ၆၊ ၂၀၁၇

Comments