သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာ ၊ ေမာင္ေနာင္မြန္၏ "ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့အတၱပံုေဆာင္ခဲ "

ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့အတၱပံုေဆာင္ခဲ
www.pinterest.com
 ေလဟုန္စီးသလို ရင္ဘတ္ႀကီးနိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္
ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးထမ္းထားရသလို
တကိုယ္လံုးတုန္ရီေမာဟိုက္လိုက္နဲ႔
နွာသီဖ်ားထိပ္တိုး၀င္လာတဲ့ေအာက္စီဂ်င္
ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ျဖစ္မလား
ဘဝသစ္တခုရဲ႕အစပ်ဳိးျဖစ္မလား
ပါးလႊားတဲ့နံရံတခုထဲ ဟိုဘက္ဒီဘက္ျဖတ္သန္းေနဆဲ
စၾကဝဠာႀကီးကိုေတြ႔တယ္
မီးေတာင္ႀကီးကိုေတြ႔တယ္
အတၱအစိုင္အခဲေလးေတြေတြ႔တယ္
သမုဒၵရာႀကီးကိုေတြ႔တယ္
မိုးသားထက္ေပၚပစ္လႊတ္လိုက္တဲ့ျမား
ဒီရင္ဘတ္ထဲျပန္စုိက္တယ္
ဦးေခါင္းထဲေဝလာတယ္
မ်က္ခြံႀကီးေလးလာတယ္
ရင္ေခါင္းသံက်ယ္လာတယ္
ဟိုေျပးဒီေျပးဘ၀တခုရဲ႕စီရင္ပိုင္ခြင့္
ဒီလက္ထဲမွာ ရွိတယ္
ေရြးစမ္း
ငါရဲ႕အတၱလား
အသက္ရွဴခြင့္လား။    ။

ေမာင္ေနာင္မြန္

Comments