သစ္ခက္သံလြင္၊ စာေရးဆရာမ ခင္ပန္ႏွင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းစကား

ဝမ္းနည္းျခင္း
ဓာတ္ပုံ- သင္းသင္းသာ ..မွ ယူပါသည္
ဝတၳဳတိုေရႊေခတ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ဆရာဝန္စာေရးဆရာမ်ားအနက္ စာေရးဆရာမ ခင္ပန္ႏွင္း (ေဒါက္တာ ခင္ျမင့္ဦး) ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ား၊ စာေပအႏုပညာေလာကသားမ်ားႏွင့္အတူ ႏွေျမာတသ ေၾကကြရပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဆရာမ ခင္ပန္ႏွင္း ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ဘုံဘဝေရာက္ပါေစ....
 သစ္ခက္သံလြင္ 
ဧၿပီ ၂၇၊ ၂၀၁၇

Comments