သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာ၊ ျမတ္လိႈင္းႏွင့္ ဟိန္းႏိုင္(မႏၱေလး) တို႔၏ ကဗ်ာမ်ားး

ေမ့ေလ်ာ ့ေနခဲ့တဲဒီေန႔
www.pinterest.com
 ဝကၤဘာပန္းခ်ီကားတပ္ခ်ပ္ထဲ
ငါထြက္ေပါက္ရွာေနမိတယ္
မနက္ျဖန္ကုိ ငါပုိင္သလား
ခက္ဆစ္အေမးကုိလမ္းညႊန္ေျမပုံလုိၾကည့္ခဲ႔။
စီးကရက္တလိပ္လုိျပာက်ေနခဲ႔
ငါ့ကုိေလာင္ကြ်မ္းခဲ႔တဲ႔ေန႔ေတြတလိပ္ၿပီးတလိပ္
ဒီပစၥကၡကုိေျဖရွင္းဖို႔ရိကၡာရွာရင္း
မနက္ျဖန္အတြက္အသိတရားဝမ္းစာကုိေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ႔
ခႏၶာကုိယ္ဟာ တျဖည္းျဖည္းေဖာင္းပြလာ
ဦးေနွာက္ကပုိလီယုိေရာဂါသည္ျဖစ္ေနရ။
ငါတို႔ထြက္ေပါက္ဟာ
တျဖည္းျဖည္းက်ဥ္းေျမာင္းလာခဲ႔
မနက္ျဖန္ဟာ ဘာျဖစ္မလဲ
ကံၾကမၼာႀကိဳးဆြဲေနတဲ႕ရုပ္ေသးတရုပ္လုိ က ေနရမွာလား
ရုပ္ဝတၳဳေတြႀကီးထြားလာတဲ့ၿမိဳ႕ႀကီးဟာ
အနာဂတ္စိတ္ဝိညာဥ္ေတြကုိစိန္ေခၚေနၾကတယ္။
ဒီဝကၤဘာပန္းခ်ီကားထဲမွာ
ထြက္ေပါက္ရွာရင္း
အတိတ္ေတြထားပစ္ခဲ့ၿပီး
အရိပ္လုိထြက္သြားခဲ႔တဲ႔ ငါေတြ
စာတစ္ေၾကာင္းကုိေရးနိုင္ခဲ႔သလား
ဒီေန႔ကုိရွာေဖြဖို႔အေရးႀကီးတယ္။    

ျမတ္လိႈင္း
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif…..
ခ်ဳပ္ထားေသာစာအုပ္အစိမ္း
 
www.pinterest.com

နလန္မထူ အသက္ရွူမဝ
ထေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရးတိုက္ပြဲ
အေျပာင္းအလဲေတာင္းဆိုတယ္ 
မေျပာင္းရဲသူအုပ္စု
လုယူေကာက္စားလုပ္
စာအုပ္စိမ္းၾကီးဆုပ္ကိုင္
တစ္က်ပ္ထဲက- တစ္မတ္ႏႈတ္
သုးံမတ္ - ေရွ႕သြားမရေအာင္္
သုံးခုယူၿပီး တားထားတယ္ ၊။ 


ဟိန္းႏိုင္(မႏၱေလး)
၂၄၊ မတ္၊ ၂၀၁၇


Comments