သစ္ခက္သံလြင္၊ ျမတ္လိႈင္း ၏ "ေတာင္ပံတဖက္နဲ႔ ပ်ံသန္းေနတဲ့ ေကာင္းကင္ "

ေတာင္ပံတဖက္နဲ႔ ပ်ံသန္းေနတဲ့ ေကာင္းကင္
Culture Type
ကြ်န္ေတာ္ေခတ္ႀကီးထဲကုိ
ေတာခုိသလုိခုိၿပီး
ကြ်န္ေတာ္ေထာင္ထြက္တစ္ေယာက္လုိ
ထြက္လာခဲ့တယ္
ကြ်န္ေတာ္ကဗ်ာေရးသူတေယာက္ပါ
ဒါကလြဲရင္ ဘာမွမေျပာတတ္ပါဘူး။

ေခတ္ႀကီးကလည္း
ကြ်န္ေတာ့္ကုိခုိလံႈခြင့္မေပးလုိ
႔မရပါဘူး
ေထာင္ခ်သလုိက်ေနခဲ႔တာေတာ့မေက်
နပ္ဘူး
ဒီလုိေခတ္ႀကီးထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္တည္လာတယ္
ကြ်န္ေတာ္႔ရဲ႕ေကာင္းကင္
ကြ်န္ေတာ္က ၁၃ ရက္ေန႔မွာျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္
၁၃ ဂဏန္းကုိ ကြ်န္ေတာ္ စိတ္ဝင္စား
ပါတယ္
လူေတြကေျပာခဲ့ၾကတယ္
unlucky day တဲ့
ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ဝင္စားခဲ့တယ္။

တခ်ိဳ႕ကေျပာခဲ့ၾကပါတယ္
၁၃ ဂဏန္းရဲ႕ပုံရိပ္ပုိင္ရွင္ဟာ
ေတာင္ႏွစ္လုံးၾကားကလူေတြရဲ႕
ဦးေခါင္းခြံေတြေပၚမွာျမင္းစီး
လာသတဲ့
ကြ်န္ေတာ္မယုံၾကည္ပါဘူး
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့ဲျမင္းေပၚ တဇြတ္ထိုး တက္စီးတတ္သူပါ
လွပတဲ့ပန္းခင္းထဲေျခေထာက္နဲ႔ေလ်ွ
ာက္ၾကည့္ခ်င္သူ
ကြ်န္ေတာ္သစ္ခုတ္သမားတေယာက္
မဟုတ္ပါဘူး
သစ္ပင္ေတြကုိရွင္သန္စိမ္းလန္းေ
စခ်င္သူပါ
ဒါေပမဲ့ ဘယ္သစ္ပင္အရိပ္မွခုိသူ
မျဖစ္ခ်င္ပါ
ကြ်န္ေတာ္ဘုရားဆိုတာကုိ မကုိးကြ
ယ္တတ္ပါ
ေဂါတမရဲ႕အဘိဓမၼာေတြကုိျမတ္နိုး
တတ္သူပါ
ကြ်န္ေတာ္ရုပ္ဝါဒကုိ အလုံးစုံ မယုံ
ၾကည္တတ္သူပါ
တခါတခါ လက္ေတြ႔မဆန္တတ္ပါ
ငါးစာမတပ္ထားတဲ႔ငါးမ်ွားတံတေ
ခ်ာင္းကုိင္ၿပီး
ေရကန္ထဲက လေရာင္ကုိ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီးမ်ွား
တတ္သူပါ

အခုေနမ်ား
အတိတ္ထဲကသတိရေနေစမယ့္အရာေတြကုိ
ဖယ္ႏႈတ္ပစ္လုိက္ရင္
ကြ်န္ေတာ္
လွပစြာေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္
ကြ်န္ေတာ္ခဏခဏႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ
့တယ္
ကြ်န္ေတာ့္ကုိဘုရားမဲ့ဝါဒီတေ
ယာက္လုိ႔
ခင္ဗ်ားတို႔ေခၚနိုင္ေအာင္ေပါ့
အခုေရးေနတာကုိလည္း ကဗ်ာတပုဒ္အျဖစ္မသတ္မွတ္ဖို႔
ကြ်န္ေတာ္ခြင့္ျပဳလုိက္မယ္
ကြ်န္ေတာ့္ႏွလုံးသားကုိယူေဆာင္
သြားပါ
ေတြးေနတဲ့ဦးေႏွာက္အပဲ႔ေလးကုိေ
တာ့ ခ်န္ထားခဲ႔ပါ
ဒါနဲ႔
ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ခ်စ္သူေကာင္မေလးကုိေ
က်းဇူးတင္ရမလား
ကမၻာတျခမ္းကုိႏႈတ္ဆက္ရမလား
ေတာင္ပံတဖက္က်ိဳးေနတဲ႔ပ်ံသန္း
မႈကုိ
လြတ္လပ္မႈအတိျပီးတဲ့ေကာင္းကင္ထဲေ
ပးအပ္လုိက္တယ္။

ျမတ္လိႈင္း

Comments