သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ကိုေဇာ္(ကေလးၿမိဳ႕) ၏ "ေနအဖဲြ ့အစည္းအတြင္း "ေနအဖဲြ ့အစည္းအတြင္း

Huffington Post


သမိုင္းဟာ
က်ဆံုးသူေတြကို ေတာ္ေကာက္
အလံကိုင္ေတြကိုသာစာရင္းသြင္းပါတယ္

အႏုပညာသမားဟာ
ျဖတ္သန္းမႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္

ကမၻာဟာ
စၾကဝဠာကို ေငးေနတယ္။ ။


ကိုေဇာ္(ကေလးၿမိဳ ့)
22.6.2016

ေရခဲမိုးတိမ္ ...ကဗ်ာစာအုပ္မွ ...


Comments