သစ္ခက္သံလြင္ ခဏနားမယ္ (၂၃-၁၂-၂၀၁၆ မွ ၁ -၀၁- ၂၀၁၇) ထိ


သစ္ခက္သံလြင္ 
ခဏနားပါ့မယ္

စာေပခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားအားလုံးကို
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္

သစ္ခက္သံလြင္ 
ခဏနားပါ့မယ္
၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ
ျပန္ဆုံမယ္
အရာရာလွပတဲ့ ႏွစ္သစ္ကူးမဂၤလာအခါသမယျဖစ္ၾကပါေစလုိ႔ဆုေတာင္းေပးပါတယ္

သစ္ခက္သံလြင္Comments