သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ႏြန္လတ္ ရဲ႕ " ၾကက္ဥမွ အေကာင္ေဖာက္နည္း က်မ္း "

ၾကက္ဥမွ အေကာင္ေဖာက္နည္း က်မ္း

Pinterest
ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သလို ကားဘီးေပါက္သလိုပါပဲ

လြယ္သလားခက္သလား ရာမနဲ႔
ေႏြမိုးေဆာင္း ေန႔ညမ်ား

အရူးဟာေလွဦးမွာ အမူးဟာျမစ္ထဲမွာ
ေရၿပီးသား မဲ လည္း လက္ခ်ဳိးေရရတယ္
စုထားတဲ့ လူလည္း လက္ခ်ဳိးေရရတယ္
ရယ္ရတယ္

အသက္ကို ဖက္နဲ႔ထုတ္ထား နားရြက္ကို ပင္အပ္နဲ႔ခ်ိတ္ထား
ေညာင္သီးလည္းစား ေညာင္ပင္လည္း လွဲ
ေညာင္ကိုင္းလည္း မီးရွဳိ႕

မ်က္မွန္အမည္းႀကီးနဲ႔ တကိုယ္လံုးၿခံဳတိုက္ပံုနဲ႔
လူမ်ိဳး တရာ့ႏွစ္ပါးနဲ႔
ေလတိုက္တိုင္းလြင့္ေနတဲ့ မသူေတာ္အလံေတာ္နဲ႔

ေရနဲ႔ျပဳတ္ရင္ ေရလံုျပဳတ္ပဲ
ဆီပူနဲ႔ေၾကာ္ရင္ ဟပ္ဖရုိက္

တကယ္ေတာ့ ဒီအေကာင္ေပါက္ကေလးေတြဟာ
မိုးေပၚေထာင္ေဖာက္ထားတာ။     ။

ႏြန္လတ္

Comments