သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ မင္းေခ်ာျမင့္ ရဲ႕ " လူသားတျခမ္း ၿပီးေတာ့ ကမာၻႀကီးက တျခမ္း "

လူသားတျခမ္း

  ၿပီးေတာ့ 

ကမာၻႀကီးက တျခမ္း

 
Art Canyon 

ၿမိဳ႕ေလးကုိ
အစာေရစာ ျဖတ္ရမယ့္လမ္းမွာ ကင္း က်ေနတယ္
ရက္ၾကာ႐ွည္လာတာနဲ႔
ၿမိဳ႕ေလးဟာ ေနထုိင္မေကာင္းေတာ့
လုံးပါး ပါးလာတဲ့ ပုံ

ရန္သူမွာလည္း မိသားစုေတြ ႐ွိတယ္
မိသားစုေတြကလည္း ဆာေလာင္မွာပဲ
ငတ္မြတ္မႈဟာ
ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆုံးမွာမဟုတ္ဘူး

မယုယျဖစ္လည္း
ၿမိဳ႕ေလးက
ပုပ္သုိးေတာ့မွာ

ၿမိဳ႕ေလးေပၚမွာ
ၾကယ္ေတြ ေက်  ကြဲ
လူမမယ္ေလးေတြ လန္႔လန္႔ ေအာ္သံဟာ
ဒါပဲ

အလုိမတူတာနဲ႔
အလုိတူတာပဲ ကြာတယ္

ခ်ီးမြမ္းခန္း ဖြင့္ေလ့မရွိဘူး
ကင္းက်ေနတဲ့ စစ္သားေလးဟာ ေခ်ာက္ခ်ား လာတယ္
အစာေရစာက
သူ႔အတြက္က်ည္ပဲ

ေရဘူးကုိ ထုတ္ေသာက္တယ္
ၿပီးေတာ့ စီးကရက္ ဖြာတယ္
အစာေရစာ အတြက္ အသက္စြန္႔လာသူေတြကုိ
သုတ္သင္ရဦးမယ္
ဦးေခါင္းက ေလ့က်င့္ထားျခင္း ခံရ

ရိကၡာကုိ လက္နက္နဲ႔ လဲရင္ ေကာင္းမလား
လက္နက္က ရိကၡာ ႐ွာရမယ္
ၿမိဳ႕ေလးထဲက အေသခံ ထြက္လာၾကတယ္

ဇာတ္လမ္းအရ
အားႀကီးတဲ့ဘက္က ေအာင္ပြဲခံ
သြားတဲ့ပုံစံ

သမုိင္းဆရာေတြကေတာ့
အလုပ္႐ႈပ္သြားေတာ့တာပါပဲ

ကင္းသမားက သူ႔နားထင္
ေတ့ျဖဳတ္သြား
ၿမိဳ႕ေလးက မၾကာခင္ ေသဆုံးသြားေတာ့တာပါပဲ


မင္းေခ်ာျမင့္

Comments