သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာရွည္- သုအိုင္စံ ၏ " ေျမကိုစမ္းမယ္၊ အနာဂတ္ကိုပ်ဳိးမယ္၊ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ "

ေျမကိုစမ္းမယ္၊ အနာဂတ္ကိုပ်ဳိးမယ္၊ ဖက္ဒရယ္နဲ႔
သုအိုင္စံ
Novica, 'Splashing Birds' -2009
ျပည္နယ္ေပါင္းဆံု (ေပါင္း+ဆံု) ျပည္ေထာင္စု မဟုတ္ေတာ့
သစ္ခုတ္ေရာင္းရေငြကို၊ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္ေရာင္းရေငြကို၊
ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ေရာင္းရေငြကို၊ ေရနံထုတ္ေရာင္းရေငြကို၊
လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရာင္းရေငြကို၊ ေၾကးနီထုတ္ေရာင္းရေငြကို၊
ဗဟိုအစိုးရကို ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ေပးမလား၊ ျပည္နယ္အစိုးရကပဲ စားမလား
ဒါေတြ…ဒါေတြဟာ.. မကြဲျပား မေသခ်ာေပမဲ့
ျပည္သူေတြ မစားရတာက ေသခ်ာေနခဲ့
ျပည္နယ္ေပါင္းဆံု (ေပါင္း+ဆံု) ျပည္ေထာင္စု မဟုတ္ေတာ့
နွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းေပါ့ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဘတ္ခ်က္ ခြဲျခမ္းခ်မွတ္ရင္
ဘယ္တိုင္းရဲ႕လိုအပ္မႈကိုမွ မျမင္၊ ဘယ္ျပည္နယ္ရဲ႕လိုမႈကိုမွ မျမင္
စစ္ေခါင္းစဥ္နဲ႔လုပ္လိုက္ေပရဲ႕၊ စစ္တပ္ထဲ စီးဝင္သြားတဲ့ဘ႑ာေငြ
ဒါေတြ…ဒါေတြဟာ…စစ္တပ္ႀကီး - တိုးတက္/မတက္ မေသခ်ာေပမဲ့...
စစ္သားေတြမစားခဲ့တာ ေသခ်ာေနရဲ႕
ျပည္နယ္ေပါင္းဆံု (ေပါင္း+ဆံု) ျပည္ေထာင္စု မဟုတ္ရင္
ျပည္နယ္ေပါင္းစံုျပည္ေထာင္အကြဲႀကီး.လို႔ ..ဆိုၾကပါစို႔လား...
မင္းတို႔ နဲ႔ ငါတို႔ အႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ စစ္မီးေဆာ့ကစားခဲ့တာ
ျဖစ္သင့္ေသာ- စစ္ကို အျမစ္ျဖဳတ္ခ်င္လို႔လည္း မဟုတ္ဘူး
ျဖစ္သင့္ေသာ-ေခတ္ကို အသစ္လုပ္ခ်င္လို႔လည္း မဟုတ္ဘူး
အတူ-လုပ္ၾကံကာ-ဖူးညြန္႔ထားတဲ့-စစ္ထြက္ကုန္စည္ရဲ႕-အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို
အတူ-ဟုတ္မွန္စြာ-ခူးဆြတ္စားမဲ့ ႏွစ္သက္ပံုအညီနဲ႔-အခ်ဳိးက် ျဖတ္စားဖို႔
ျပည္သူတို႔-မသိႏိုင္ရန္- တကြက္ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္မ်ား
ဒီနယ္ေျမမွာ ေတာင္တေတာင္ သစ္ပင္ေတြ ေျပာင္စင္သြားတယ္
ဒီနယ္ေျမမွာ ေက်ာင္းတေဆာင္ အသစ္ဝင္ တည္ေထာင္မလာဘူး
ဒီနယ္ေျမမွာ ျမစ္တစင္း ပ်က္စီးတိမ္ေကာ လမ္းေပ်ာက္သြားတယ္
ဒီနယ္ေျမမွာ အေရးၾကီးတဲ့ေဆးေပးခန္းတခု ေပၚေပါက္ မလာဘူး
ဆူးစူးျပည္တည္နာနဲ႕လွမ္းေရြ႕ေနရတဲ့ ေနသားတက် လူထုဘဝေတြ
အိမ္ေပၚမွာ ထမင္းခ်က္တဲ့ ထင္းမီး-မေသရန္ ဆက္တိုက္ ဂရုစိုက္ေနရ
အိမ္ေဘးက ျပည္ပပို႔ကုန္ ဂက္စ္ပိုက္ၾကီး စီးေနတာ သတၳဳေရာင္လက္ပပ
ၿမိဳ႕ထဲမွာ ရပ္ကြက္ရဲ႕လမ္းမီးေတြမွိန္၊ အရင္လိုပဲ အလင္းေရာင္က မဝတဝ
ျမိဳ႕ျပင္မွာ ျပည္ပပို႔ကုန္ လွ်ပ္စစ္လမ္းေၾကာင္းႀကီး စီးေနတာ သပ္သပ္ရပ္ရပ္
ဆူးစူးျပည္တည္နာနဲ႕လွမ္းေရြ႕ေနရတဲ့ ေနသားတက် လူထုဘဝေတြ
ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြ ေလွ်ာက္ဝင္လာဆဲ... ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြေၾကးေတြ ဝင္လာေနဆဲ
ႏိုင္ငံသားေတြဆီ၊ ဘံုဘဝေတြဆီ ေရာက္မလာပဲ... ႏိုင္ငံသားေတြ အေႂကြး တင္ေနဆဲ
ျပည္နယ္ေပါင္းစံုျပည္ေထာင္အကြဲႀကီး-က- ဘယ္လိုမွ-အလုပ္မျဖစ္တာ-အထင္အရွားပဲ
စစ္ပြဲအတုေတြကို ရပ္စဲေလ.. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကို ပ်ိဳးၾကဲေလ..လူထုႀကီးက ေမွ်ာ္ေနဆဲ
ျပည္နယ္ေပါင္းစံုျပည္ေထာင္အကြဲႀကီး-သည္- မဲျပာလံုခ်ည္ အလုပ္မျဖစ္မွေတာ့
ျပည္နယ္ေပါင္းဆံု (ေပါင္း+ဆံု) ျပည္ေထာင္စုသစ္ကို- စမ္းၾကည့္ရေတာ့မယ္
ဖက္ဒရယ္…ဆိုတာကို ေလ့လာစို႕...
ဒီမွာ....ေလ့လာတာတို႔သည္…ေတြ႔လာဖို႔လည္း လိုသည္..
သို႔- / ေဒၚ - - - - ။ ။

သုအိုင္စံ
၁၀-၁၂-၂၀၁၆

Comments