သစ္ခက္သံလြင္ စာေပေရးရာ- သူရထိုက္၏ "အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ပညာေရး" ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ထြက္ၿပီအက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ပညာေရး
ေရးသူ- သူရထိုက္


(၁) အာစရိယဆရာ ျမတ္ဆရာ (၂) ဗီဇပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔ (၃) ေက်ာင္းေနရမယ့္ကေလးေတြ (၄) ပညာ့ေခတ္ထဲမွာ (၅) က်ဴရွင္ (၆) တခါတုန္းက သစၥာအဓိ႒ာန္ (၇) ပညာအေမြေပးဖို႔ … စတာေတြ အပါအဝင္ ေဆာင္းပါးေပါင္း (၂၅) ပုဒ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ယေန႔ပညာေရးေလာကအေပၚ ေစ့ငုေဝဖန္ေဆြးေႏြး ထားတဲ့ သူရထိုက္ရဲ႕  “ပညာ့ေခတ္မဂြဇင္း” မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးေတြကို စုစည္းထုတ္ေဝထားတာျဖစ္ ပါတယ္။

 “အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ပညာေရး” စာအုပ္မွာ ပညာ့ေခတ္မဂြဇင္း အယ္ဒီတာ ဆရာခ်စ္တိုးႏြယ္က အမွာစာေရးသားေပးထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

(၁) အာစရိယဆရာ ျမတ္ဆရာ
(၂) ဗီဇပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔
(၃) ေက်ာင္းေနရမယ့္ကေလးေတြ
(၄) ပညာ့ေခတ္ထဲမွာ
(၅) က်ဴရွင္
(၆) တခါတုန္းကသစၥာအဓိ႒ာန္
(၇) ပညာအေမြေပးဖို႔
(၈) ငယ္႐ြယ္တဲ့သူေတြအတြက္အခ်ိန္နာရီ
(၉) စည္းကမ္းအေၾကာင္း
(၁၀) အမည္သညာ ေခၚစရာ
(၁၁) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမယ့္အခ်ိန္
(၁၂) တခါက ဆရာနာတာရွည္
(၁၃) ပံုျပင္ထဲမွအေတြးမ်ား
(၁၄) လူတိုင္းအတြက္ ပညာသင္ယူခြင့္
(၁၅) အက်င့္စာရိတြႏွင့္ပညာေရး
(၁၆) ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အသက္အ႐ြယ္
(၁၇) ကေလးတိုင္းပညာသင္ႏိုင္ဖို႔
(၁၈) လူငယ္ႏွင့္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္
(၁၉) ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ကြမ္းယာ
(၂၀) ဗိုလ္ခ်ဳပ္အစ္ကို ဦးဘဝင္း
(၂၁) ေလ့လာသင့္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသိပြံပညာ
(၂၂) သတိျပဳရမယ့္ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ
(၂၃) ပညာ၏ သေဘာလကၡဏာကုိဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း
(၂၄) ပညာေရးမွတပါး အျခားမရွိၿပီ
(၂၅) ေအာင္စာရင္းထြက္တဲ့ေန႔... တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္

ျပည့္ျပည့္ေဖာင္းေဖာင္းစာေပ
အမွတ္- ဃ ( ၃၀)
ေဝပုလႅ ၁ လမ္း
(ဃ )ရပ္ကြက္
ေျမာက္ဥကၠလာ
တန္ဖိုး- ၁၅၀၀
 
 ဖုန္း - ၀၉၇ ၉၅၈၆၂၈၀၄
 ၀၉၂ ၅၀၀၁၆၁၈၆Comments