သစ္ခက္သံလြင္ ဂါရဝျပဳဦးညႊတ္ျခင္းကဗ်ာ၊ ေကေဇာ္မိုး ရဲ႕ "လူထုေဒၚအမာ"လူထုေဒၚအမာ

ဂူဂယ္မွ ယူပါသည္
 သတ္လို႔မေသတဲ့သမိုင္းဟာ
ငါတို႔ဖတ္စာ
ေဖ်ာက္လို႔မရတဲ့ ရင္မွာ
ပံုရိပ္မ်ားစြာ
မႏၱေလးေဆာင္းထဲ
ေရွး  ေရွးစကားေတြ
အခု ....
ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာ ။  ။

                          
ေကေဇာ္မိုး

Comments