သစ္ခက္သံလြင္၊ ကမၻာတခြင္ျမင္ကြငး္- ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္၏ "ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးစားျခင္း"သမီးေရ 

(ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးစားျခင္း)

ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေဖ့ဘြတ္မွ...
 
ဒီေန႔ ေဖေဖ ေျပာခ်င္တာက ကေလးေတြ ေမြးစားခ်င္တုိင္း ေမြးစားလို႔ မရတဲ့ ဥပေဒကြဲ႔။
-
သမီးသိတဲ့အတုိင္း ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာက လူမႈေထာက္ပ့ံေရးေတြ၊ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြက တအားမ်ားေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္သာ ေန၊ တသက္လုံး အလုပ္အလုပ္မလုပ္ေတာင္ အစိုးရက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေနာက္ဆုံး ကုန္ကုန္ ေျပာရင္ ေသတဲ့အထိေတာင္ တာ၀န္ယူထားတာပဲေလ။
-
လူေတြပဲ သမီးရယ္ အာဖရိကမွာ ငတ္ရင္ ကေလးေတြကို ေမြးစားခ်င္တယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တယ္၊ ဗမာျပည္မွာ စစ္ပြဲေတြျဖစ္လို႔ မိဘမဲ့ေတြ ေတြ႔ရင္ အကုန္လုံး ေခၚခ်င္တာေပါ့။
-
ဖင္လန္ႏိုင္ငံက အစိုးရက ဘယ္ႏုိင္ငံက ကေလးကိုျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးတေယာက္ကို ေမြးစားရင္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္စရိတ္၊ ေရွ႕ေန ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ ကေလးဖင္လန္ႏုိင္ငံကို ေရာက္လာရင္ အစဦး တည္ေဆာက္ေပးဖုိ႔အတြက္ ကူညီမႈေတြပါ ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးထားတယ္၊ တရားဥပေဒေတြနဲ႔လည္း ျပ႒ာန္းထားတာလည္း ရိွတယ္။
-
ဒါေပမဲ့ ကေလးတေယာက္ကို ေမြးစားရင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ျပ႒ာန္းထားေသာ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ ကေလးအခြင့္အေရးမ်ား အားလုံး၊ အေမြဥပေဒအားလုံးက လုိက္နာရပါမည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကလည္း သေဘာတူရတယ္။
-
ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ကေလးေမြးစားမဲ့ မိဘေတြဟာ ကေလးေတြကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ စီးပြားေရးအရ လုံေလာက္ေသာ ၀င္ေငြ၊ အတတ္ပညာ ရိွပါရဲ႕လားဆိုတဲ့ လူမႈေရးဌာနကို တင္ျပရမဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ မျပည့္စုံေတာ့ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးစားမႈႏႈန္းက ေတာ္ေတာ္ နည္းသြားတာေပါ့ကြယ္။
-
တရားဥပေဒက ဒီလို သမီးရဲ့။
-
ေမတၱာသပ္သပ္၊ ခဏတျဖဳတ္ သနားတဲ့ စိတ္ကို အေျခခံၿပီး ကေလးေမြးစားမႈကို ခြင့့္ျပဳလုိက္ရင္ အလုပ္လက္မဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ၆ လေလာက္ စုလိုက္၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၀ယ္ ကေလးသြားေခၚ၊ ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ပါ ကိုယ္က်ဳိးရွာမဲ့သူေတြ မရိွဘူးလို႔ ေျပာရတာ မဟုတ္ေတာ့ တရားဥပေဒနဲ႔ ကာကြယ္တာေပါ့ကြယ္။
-
၁။ ကေလးေမြးစားမည့္သူမ်ားသည္ အိမ္ပိုင္၊ သို႔မဟုတ္ အခန္းပိုင္ ရိွရမည္။
၂။ ကေလးေမြးစားမည့္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ အတည္တက် ရိွရမည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ားကို တတ္ကၽြမ္းရည္။
၃ ။ ကေလးေမြးစားမည့္ သူမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ။
၄။ ေမြးစားသည့္ ကေလးအား မိမိရင္မွ ျဖစ္ေသာ သားသမီးကဲ့သို႔ တသက္လုံး မေသမခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္ရမည္တဲ့။
-
ဒါပါပဲ သမီးရယ္ လူတေယာက္ကို ေမြးစားမယ္၊ ကေလးတေယာက္ကို ေမြးစားမယ္ဆိုရင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ငါေတာ့ ဒီကေလးကို ေမြးစားလုိက္ၿပီ ဆိုၿပီး လြယ္လြယ္ေျပာလို႔ မရဘူးေလ။
-
တကယ္တာ၀န္ယူႏုိင္မွ
တကယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မွ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ တရားဥပေဒေတြကို လိုက္နာႏိုင္မွ ေမြးစားခြင့္ ေပးတယ္ေလ။
-
သမီးေရ ပညာကိုသာၾကဳိးစားသင္ပါကြယ္ - ဖင္လန္ႏုိင္ငံမွာက အားလုံးက တရားဥပေဒေတြနဲ႔ ျပဌာန္းထားၿပီး၊ တရားဥပေဒေတြကလည္း ခိုင္မာေတာ့ ပညာမရိွရင္ လူမျဖစ္ဘူးေပါ့ သမီးရယ္။
-
တတ္ေယာင္ကားနဲ႔ ဟိုေျပာ ဒီေျပာ ဆရာႀကီးလုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြကိုလည္း အေျခအေနေပးရင္ စစ္ေဆးကုသေပးႏုိင္တဲ့ စိတ္ပညာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ရင္ေတာ့ ဗမာျပည္ကို ပိုၿပီး ကူညီႏုိင္မယ္လို႔ ထင္တာပဲ သမီးရယ္။
-
ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဓာတ္ပုံကေတာ့ ကေလးတေယာက္ကို ေမြးစားမယ္ဆိုရင္ အက္စတိုးနီးယား အနီးဆုံး ႏုိင္ငံက သြားေခၚၿပီး ေမြးစားမယ္ဆိုရင္ ယူရို ၁၉၀၀ အနည္းဆုံး အစိုးရက ကူညီတယ္။ က်န္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကဆိုရင္ေတာ့ အနည္းဆုံး ယူရို ၃၀၀၀ ကူညီပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမႈ႔တခုခ်င္း၊ ကေလးတေယာက္ခ်င္းေပၚ လုိက္ၿပီး ေငြေၾကးကူညီမႈပမာဏက ျမင့္တက္သြားပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ 

Comments