သစ္ခက္သံလြင္ စာေပႏွင့္ သေဘာတရား။ ေမာင္သာမည၏ "ရွင္ဥကၠ႒ (သို႔ မဟုတ္) ေတာ္လွန္ေသာပညာရွင္"

ရွင္ဥကၠ႒ (သို႔ မဟုတ္) ေတာ္လွန္ေသာပညာရွင္
ေမာင္သာမည( အသက္၂၀ ေက်ာ္မွာ ရွင္ဥကၠ႒ကို ေလ့လာျဖစ္တယ္။ စာေရးသားပံု တင္ျပပံုုကို သေဘာက် တယ္။ ရဲရင့္တာ ေဖာက္ထြက္ရဲတာကို သေဘာက်တယ္။ စည္းစိမ္ အာဏာကို မမက္ေမာတာ ပညာကို ျမတ္ႏိုးတာကို သေဘာက် တယ္။ လူေသလူျဖစ္က်မ္းမွာ ဘာသာေရးကို ေ၀ဖန္တဲ့ အေရးအသားေတြ သေဘာက်တယ္။ ေမာင္ေဇယ်ာစီစဥ္တဲ့ ရွင္ဥကၠ႒ စာေပါင္းစု ထြက္ေတာ့ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းမွာ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ ေရးျဖစ္တယ္။ လူေသလူျဖစ္ ေလ့လာခ်က္ေရးဖို ့ ဆႏၵ ရွိေပမဲ့ ယခုထက္တိုင္ မစျဖစ္ေသး။ လူေသလူျဖစ္က ဒါ၀င္ရဲ ့က်မ္းေတြ၊ သီယိုုဆီဖီအယူ အဆေတြ၊ အင္ဂါဆိုရဲ႕ဘုရားမဲ့ အယူအဆေတြ ကို ေရာသမေမႊထားတယ္လို ့ ျမင္မိပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ေတြကို ျပန္ဖတ္ျပန္ညႊန္းရမွာျဖစ္လို ့ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရလိမ့္မယ္။ ဧရာ၀တီ မွာ ေရးျဖစ္တဲ့စာကို ျပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မဖတ္ရေသးသူေတြ ဖတ္ဖို႔ပါပဲ။ )
.... 


၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာေလာကကို အႀကီးအက်ယ္ရိုက္ခတ္ လႈပ္ရွားသြားေစသည့္ စာအုပ္ တအုပ္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္ေၾကာင့္ စာအုပ္ေရးသူ၊ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ပံုႏွိပ္သူတို႔မွာ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရသည္။ တရားစြဲခံရသည္။ ေလးႏွစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ တရား ရင္ဆိုင္ရသည္။ စာအုပ္ေရးသူမွာ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ရဟန္းတပါး ျဖစ္ေလရာ စာအုပ္ပါအယူ အဆကို သေဘာမက်ေသာ အျခားရဟန္းတခ်ဳိ႕၏ ဆန္႔က်င္မႈတို႔လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
ဗုဒၶဘာသာတြင္ အႀကီးမားဆံုးဆန္႔က်င္မႈဟု ဆိုရမည့္ ပကာသနိယ ကံေဆာင္ပြဲမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္သည္ အထိ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္၏အမည္မွာ “လူေသလူျဖစ္”။ ယင္းစာအုပ္ကုိေရးသူမွာ ပဥၥမေပပင္အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီး နတ္မွီေတာရဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။
လူေသလူျဖစ္ဟုု အမည္ေပးထားသည့္ ယင္းစာအုပ္က ေဖာ္က်ဴးသည့္အယူအဆကို စာေရးသူ ရွင္ဥကၠ႒က စာတေၾကာင္းတည္းျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားသည္။ “ လူသားဆိုတဲ့ သတၱ၀ါ ေသဆံုးၿပီး သြားတဲ့ေနာက္အခါ၌ အကယ္စင္စစ္ ျဖစ္ခြင့္ျဖစ္စရာ ျဖစ္ဖို႔အလားအလာမ်ားရွိေသးခဲ့လွ်င္ လူမွတပါး အျခားဘာမွ် ျဖစ္စရာလည္း မရွိ” ဟူလို။
ယင္းစာေၾကာင္းက မိရိုးဖလာဗုုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အေပၚ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္းႀကီးတခု တိုက္ခတ္သကဲ့သို႔ တံုလႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့သည္မွာ ထူးလ်က္ႏွင့္ မဆန္းဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူေသလူျဖစ္ အယူအဆသည္ မိ႐ိုးဖလာဗုဒၶဘာသာ၏ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ “သံုဆယ့္တဘံု အယူအဆ” ႏွင့္ လံုး၀ျခားနား ဆန္႔က်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
သံုးဆယ့္တဘံုအယူအဆအရမွာ“ လူေသလွ်င္ သူျပဳခဲ့သည့္ ကံအေလ်ာက္ ငရဲ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္ စသည့္ဘဝဆိုးမ်ားသို႔ ျဖစ္ေစ၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာ စေသာ ဘဝေကာင္းမ်ားသို႔ ျဖစ္ေစ သံုးဆယ္တဘံုအတြင္းက ဘံုတခုဆီသို ့ေရာက္လိမ့္မည္” ဟူ၏။

လူေသလူျဖစ္က်မ္းျပဳဆရာ ရွင္ဥကၠ႒က ယင္းသံုးဆယ့္တဘံု ယံုၾကည္မႈကို လူသားတို႔၏အေၾကာက္ႏွင့္ အေမွ်ာ္မ်ား တိုးပြားရွင္သန္ေအာင္ ေျမဆီေလာင္းေပးေနသည့္အရာအျဖစ္ျမင္ေနခဲ့ရာ လူေသလူျဖစ္စာအုပ္   ျဖင့္ ကုစားေပးခဲ့ျခင္းဟု ယူဆရေပသည္။ ယင္းသုုိ႔ကုုစားရာတြင္ ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠ႒သည္ ေခတ္သစ္ သိပၺံေတြ႔ရွိခ်က္တခုျဖစ္ေသာ ဒါဝင္ ( Darwin )၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရား ( Theory of Evolution ) ကိုလည္းေကာင္း၊ ဖန္ဆင္းရွင္ တန္ခိုးရွင္ကို လက္သင့္ မခံသည့္ ဘုရားမဲ့ဝါဒ ( Atheism ) ကို လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားကိုလည္းေကာင္း အခိုင္အမာ ကိုးကားခဲ့သည္။
လူေသလူျဖစ္စာအုပ္တြင္ ဒါဝင္၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရားကို အေသးစိတ္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ကိုလိုနီစနစ္ႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိက်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဒါ၀င္၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရားက အေနာက္တိုင္းခရစ္ယာန္ ဘာသာ၏ ဖန္ဆင္းရွင္ယံုၾကည္မႈအား အေျခကကိုင္လႈပ္ခဲ့သည္ကို ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ ေကာင္းေကာင္း သိရွိပံုရသည္။ ဆရာေတာ္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကိုလက္မခံသကဲ့သို ့ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒႏွင့္အတူပါလာေသာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကိုုလည္း လက္သင့္ခံပံုမရ။
ယင္းအခ်က္မွာ ေက်ာက္ကြင္းအေရးေတာ္ပံုု ျဖစ္ရပ္ျဖင့္ ထင္ရွားသည္။
ေက်ာက္ကြင္း အေရးေတာ္ပံုျဖစ္ရပ္မွာ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ရဟန္းတပါးက ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျပခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
ဒါဝင္၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရားကဲ့သို႔ပင္ ဖန္ဆင္းရွင္အယူဝါဒကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေသာ အေတြးအေခၚ တရပ္ကို ေရာဘတ္အင္ဂါဆို ( Robert Ingersoll) အမည္ရွိ ေတြးေခၚရွင္က ဒါဝင္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္း ပင္ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့သည္။ ဘာသာေရးသမားတို႔က လူတို႔၏ ဦးေႏွာက္အတြင္း သို႔ ဖန္ဆင္းရွင္ God ကိုလည္းေကာင္း၊ ငရဲဘံုႏွင့္ နတ္ဘံုမ်ားကိုလည္းေကာင္း သြတ္သြင္းၿပီး အေၾကာက္အေမွ်ာ္တိုးပြားေအာင္ လုုပ္ကာ စီးပြားရွာေနသည္ဟုု ဆရာႀကီး အင္ဂါဆိုက ျပစ္ျပစ္ ႏွစ္ႏွစ္ေဝဖန္ခဲ့ပါသည္။ အင္ဂါဆို၏ ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ၿပီး လူေသ လူျဖစ္က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေလရာ ဆရာေတာ္၏ ေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ဘာသာျပန္ အစြမ္းေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ဟုုပင္ မသိၾကဘဲ ဆရာေတာ္ ၏ ကိုယ္ပိုင္အယူအဆမ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲၾကသည္မွာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွသည္။
( အင္ဂါဆို၏ ေဟာေျပာခ်က္တခ်ဳိ ့ကိုု ဆရာပါရဂူက “ ေတာ္လွန္ေသာ အေတြးအေခၚ” အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးသည္။ ယင္းစာအုပ္ လည္း ထြက္ၿပီးမွ အပိတ္ခံခဲ့ရပါသည္။)
ဒါဝင္၏ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္သေဘာတရားကိုလည္းေကာင္း၊ အင္ဂါဆို၏ ဘုရားမဲ့အေတြးအေခၚကို လည္းေကာင္း ၾကားဖူးနားဝမရွိသည့္ သူတို႔အတြက္မွာ လူေသလူျဖစ္စာအုပ္သည္ လံုးဝအသစ္ အဆန္း ျဖစ္ေနေပလိမ့္ မည္။
ဖန္ဆင္းရွင္အယူဝါဒကိုလည္းေကာင္း၊ သံုးဆယ့္တဘံု အယူဝါဒ ကိုလည္းေကာင္း စြဲၿမဲသက္ဝင္ေနသူ တို ့အတြက္မွာလည္း အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ မိစၦာအယူဝါဒ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠ႒ကို ပကာသနိယကံေဆာင္ကာ ခါးခါးသည္းသည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္မည္။ 

သို႔ေသာ္ လူေသလူျဖစ္အယူအဆကို တင္ျပရန္ ပန္ၾကားခဲ့သူသည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျဖစ္သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုုခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေလရာ က်မ္းျပဳဆရာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ တြင္ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလည္း ပါ၀င္ခဲ့မည္လားဟု စဥ္းစားစရာ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ေလးဆယ္ေက်ာ္က အိုးေ၀ဂ်ာနယ္တြင္ စတင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ မင္းေအာင္ ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား ေသရဲ တိုက္ရဲ သည့္ စိတ္ဓာတ္ရွိေစရန္ ယင္းလူေသလူျဖစ္အယူအဆကို က်မ္းတေစာင္ျပဳစုုေပးပါဟုု ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠ႒အား ပန္ၾကားခဲ့သည္ဟုု ေရးသားထားသည္။
ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ေရးသားသည့္ “ လူေသလူျဖစ္စစ္တန္းႏွင့္ ေထာင္က် မွတ္တမ္း” စာမူတြင္ “ ကြယ္လြန္သူအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရး တပ္မေတာ္ ႀကီးကို တည္ ေထာင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့တယ္မဟုုတ္လား - - - အဲဒီတပ္မေတာ္အတြက္ တိက်ျပတ္သားတဲ့ အဘိဓမၼာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိတဲ့ Slogan (၀ါ) ေႂကြးေၾကာ္သံတခု လိုေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူေသလူျဖစ္ အဘိဓမၼာေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိတဲ့ လူေသလူျဖစ္၊ လူျဖစ္လူေသ၊ တိုးလိုက္ေဟ တိုက္လိုက္ေဟ ဆိုတဲ့ ဆလိုဂန္ကို ေဖာ္ထုုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္ ” ဟုု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ လူေသလူျဖစ္စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠ႒သည္ကား သူ အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလတြင္ ပကာသနိယကံျဖင့္ အၾကဥ္ခံခဲ့ရသကဲ့သို ့ ပ်ံလြန္ေတာ္ မူၿပီး ေနာက္တြင္လည္း သူ၏လူေသလူျဖစ္အယူအဆကို အဓမၼဝါဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။
( ဤေနရာတြင္ အဓမၼဝါဒ ဆိုသည္မွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟူေသာအနက္ကိုသာ ရည္ ညႊန္းပါသည္။ သတ္မွတ္သူမ်ားမွာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ၏သံဃနာယကအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္။ မူရင္းမူလဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ျခားနားသည္ဟူေသာ အနက္ မရွိပါ။ ေထရဝါဒသည္ ဂိုဏ္းခြဲတခုုသာျဖစ္ သည္။ ေထရဝါဒတြင္ ဟိႏၵဴ အယူဝါဒမ်ားစြာပါဝင္ေနသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ အဓမၼဆိုလွ်င္ မမွန္ေသာ အရာမ်ားဟုု မမွတ္သင့္။ ဘာသာေရးအယူအဆအမ်ားစုုမွာ မွန္မမွန္ သက္ေသျပေသာအရာမ်ားမဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္မႈသက္သက္မွ်သာ ျဖစ္ေနသည္က မ်ားပါသည္။)

ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒သည္ကား ယင္းကဲ့့သိုု႔ေသာ ဆန္႔က်င္ေဝဖန္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးသား ျဖစ္ပံုရ သည္။ ဆရာေတာ္၏ဘဝတေလ်ာက္လံုး ယင္းကဲ့သို ့ဆန္ ့က်င္ခံရမႈမ်ားမွာ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ သည္။
သိသာေသာျဖစ္ရပ္တခုမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆ႒သံဂါယနာတင္ပြဲတြင္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္၏အျမင္တြင္ သံဂါယနာတင္ပြဲဆိုုသည္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဗုုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကိုျပန္လည္စိစစ္ၿပီး တည့္မတ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။
ဗုုဒၶေခတ္က ႏႈတ္ျဖင ့္ ေဆာင္ထားခဲ့သည့္ တရား မ်ားကို ေက်ာက္ထက္ အကၡရာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စာေပ က်မ္းစာျဖင့္ လည္း မွတ္တမ္းတင္ၾကရာ တြင္ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္သည္ႏွင့္အမွ် တိမ္းေစာင္းသည္မ်ားလည္း ရွိသကဲ့သို႔ တရားမသိ တရားမရွိသူမ်ားက လိုသလို ျဖည့္စြက္ႏုုတ္ပယ္ျပဳျပင္သည္မ်ားရွိသည္ဟုု ဆရာေတာ္က ယူဆသည္။ နငယ္ အၿမီးတိုသည္ကို ရွည္ေအာင္ လုပ္ေပးရံုထက္မကေသာ သာသနာေရး ဆိုင္ရာ မဟာတာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ယူဆသည္။
သို႔ေသာ္ ဆ႒သံဂါယနာတင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဦးေဆာင္သူအမ်ားစုမွာ မင္းတုန္းမင္းႀကီးတင္ခဲ့သည့္ ပဥၥၥမ သံဂါယနာမူအတိုင္းပင္ ပံုႏွိပ္မွတ္တမ္းတင္လိုရာ ဆရာေတာ္ရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ လံုးဝသေဘာကြဲ လြဲခဲ့ ပံုရသည္။ ဆရာေတာ္က သံဂါယနာအစည္းအေဝးမ်ားကိုမတက္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုု ဆိုုသည္။

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္တခုမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားလႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ကာလတြင္ ညီညြတ္ေသာသာသနာ့ တပ္ဦးျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အတြက္ ဖက္ဆစ္တို႔၏ ဖမ္းဆီးမႈကိုခံရျခင္း ျဖစ္သည္။
စစ္ဦးဘီလူးေခတ္ဆိုးႀကီးအတြင္း ဆရာေတာ္၏ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ဖက္ဆစ္တို႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုး ရာဇ၀တ္မႈႀကီး ျဖစ္ေလရာ ေသဒဏ္ေပးခံရေတာ့သည္။
သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္နည္းတူ ေတာ္လွန္ေသာဘာသာေရးပညာရွင္ တဦးျဖစ္သူ ရွင္အာဒိစၥဝံသ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ေသဒဏ္ကလြတ္ခဲ့သည္။ (ရွင္အာဒိစၥဝံသမွာ ရဟန္းမ်ား အဂၤလိပ္စာသင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို ဘိကၡဳနီဝတ္ခြင့္ျပဳေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ပကာသနိယကံျဖင့္ ရွင္ဥကၠ႒အရင္ အၾကဥ္ခံခဲ့ရ သူ ျဖစ္ပါသည္)။
ေသဒဏ္ကိုင့ံလင့္ေနေသာရွင္ဥကၠ႒ထံသို႔ေပးပို႔လိုက္သည့္ ရွင္အာဒိစၥဝံသ၏စာတေစာင္မွာ ေတာ္ လွန္ေသာပညာရွင္တို႔၏ ဘဝခံယူခ်က္ကို ရည္ညႊန္း ေနပါသည္။ 

“ ဂ်င္နရယ္အီဒါးထံ ေရာက္ေအာင္သြား၍ ေသဒဏ္ကိုဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ၿပီ။ က်န္တ့ဲအျပစ္ဒဏ္ကိုုေတာ့ ဗဟုသုတ ရေအာင္ ခံပါ“ ဟူလို။
ပိဋကတ္သံုးပံုကို ထံုးလိုေခ် ေရလိုေႏွာက္ႏိုင္ေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာကိုသာမက ဟိႏၵဴဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ မ်ားကိုပါ နက္နက္နဲနဲ ေလ့လာသင္ယူထားေသာ၊ ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊ဟိႏၵဴ၊ အာရဗီ၊ ပါဠိ၊ သကၠဋ ၊ ဘဂၤါလီ စသည့္ ဘာသာစကားမ်ားကို ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ ထားေသာ၊ အဂၤလိပ္စာ ထြန္တံုးေပၚေရာက္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဗုုဒၶသာသနာျပဳ အမ်ဳိးသား အထက္တန္း ေက်ာင္းႀကီး ကို ထူေထာင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေက်ာင္းအုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ၊ က်မ္းစာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာကိုေရးသားျပဳစုု ခဲ့ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီး နတ္မွီေတာရဆရာေတာ္ ရွင္ဥကၠ႒သည္ ေတာ္လွန္ေသာ ပညာရွင္တို ့ေတြ႔ႀကံဳရ သည့္ေလာကဓံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အၿပံဳးမပ်က္ ျဖတ္သန္းကာ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ တြင္ ပ်ံလြန္သြားခဲ့ သည္။
ဆရာေတာ္သည္ ဘာသာေရး၊သာသနာေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး အစစတြင္ ကိုယ္တိုင္ ဆင္းရဲဒုကၡခံကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားစိုက္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ီေသာ၊ တမ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ခ်ီေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ဳိးသည္ စကားလွရံုု ပါးစပ္ေျပာေလာက္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ေတာ္ရံု စြန္႔လႊတ္မႈႏွင့္လည္းေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ပံုကို ေဆာင္းပါးေရး၍ သတိေပးခဲ့ သည္။
ယင္းသတိေပးစကားသည္ကား “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာ၌ တကယ့္ သံမဏိေခါင္းေဆာင္ လိုေခ်သည္။ ယခုလက္ရွိ အေပ်ာ့စား၊ ဗႏၶတ္ကျပား၊ ေယာက်ားမမည္၊ မိန္းမ မမည္၊ ပရိယာယ္မ်ားလွတဲ့၊ မႏုႆီဟ ဖင္ႏွစ္ခြ၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးျဖင့္ကား၊ ဘာမွ် အက်ဳိးမထင္ဘဲ၊ ေသာင္ျပင္ေရက်၊ တေထဝ ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္” 
ဟူလိုု။ ။

 ေမာင္သာမည
စာေရးသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေဖာ္ျပသည္။
သစ္ခက္သံလြင္

Comments