သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာေရးရာ- ျမတ္လိႈင္းရဲ႕ေကာင္မေလး ႏိုဝင္ဘာဆန္းမွာ လာမည္ႏိုဝင္ဘာမွာ ျမတ္လိႈင္း ေကာင္မေလးလာမည္


  ေကာင္မေလးအတြက္ကာရန္

ေခတ္အလြမ္းကဗ်ာမ်ား စာအုပ္

------------------

star Empire ပုံႏွိပ္တိုက္မွရိုက္ႏွိပ္ၿပီး
ေမတၲာဥယ်ာဥ္ စာေပမွ ထုတ္ေဝမွာပါ။
တစ္အုပ္လုံး ကာလာႏွင့္ပုံႏွိပ္ၿပီး
ေရာင္းေစ်း တစ္အုပ္ ၁၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖတ္ရႈခံစားမွ်ေဝလုိေသာ၊ လက္ေဆာင္ေပးလုိေသာ၊ အားေပးလုိေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအေနႏွင့္
ကၽြန္ေတာ့္ထံ မွာၾကားထားပါက အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ပုိ႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ cb ကျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ေတာ့္ Email -myathlainepoem.2016@gmail.com ကျဖစ္ေစ လိပ္စာႏွင့္တကြ မွာယူႏိုင္ၾကပါတယ္။
၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွာ ထြက္မွာပါ။
သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား အားေပးၾကပါခင္ဗ်ာ…

(ကဗ်ာဆရာျမတ္လိႈင္း သူ႔ ေဖ့ဘြတ္မွာ ရးသားထားသည့္အတိုင္း ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
 

Comments