သစ္ခက္သံလြင္ စာေပေရးရာ၊ ဟိန္းႏိုင္(မႏၱေလး) ရဲ႕ "ကၽြန္ေတာ္ျပည္ေက်ာ္ ျပည္ေတာ္ ျပန္ခဲ့" သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကၽြန္ေတာ္ ျပည္ေက်ာ္
ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့
 
 ဟိန္းႏိုင္(မႏၱေလး)

 


တရုတ္ျပည္မွာ ႏွစ္အခ်ဳိ႕သြားေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံေနထိုင္ခဲ့တဲ့
ကဗ်ာဆရာ သတင္းသမားဟိန္းႏိုင္(မႏၱေလး)က
ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ တရုတ္နယ္စပ္ထဲေရာက္လာၿပီး ရုန္းကန္ေနရပုံတခ်ဳိ႕ရယ္၊
မူဆယ္နဲ႔ မႏၱေလးလမ္းအေၾကာင္းတခ်ဳိ႕ရယ္၊
တရုတ္ျပည္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္အေၾကာင္းရယ္၊
ျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ တခ်ဳိ႕တခ်ဳိ႕ေသာအေၾကာင္းေတြရယ္နဲ႔ ….အေၾကာင္းအေၾကာင္း ….အေၾကာင္းေတြကို သတင္းေဆာင္းပါးအျဖစ္ စုစည္း ေရးသားတင္ျပထားပါသတဲ့ ။
ႏွစ္ကာလမ်ားစာေပမွႏိုဝင္ဘာလဆန္းမွာထြက္မယ္

ေရာင္းေစ်း- တစ္အုပ္ က်ပ္-၂၀၀၀

Comments