သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ AMT၊ တည္ဘြားဦးႏွင့္ ခင္လြန္းတို႔၏ကဗ်ာမ်ား

လင္းႏို႔
Rebloggy
 ေျခလိုလို
လက္လိုလို
အေတာင္လိုလို
သိပ္မပီျပင္ေပမယ့္
ေျပာင္းျပန္မုိးလင္းၿပီး
အတည့္မိုးခ်ဳပ္တဲ့ သူ႔အမွန္တရားဟာ
သိပ္ နားပါးလြန္းတယ္။ ။

AMT
၂၀၀၃- ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္အမွတ္တရ
နယူတန္ႏွင့္ ရန္ျဖစ္ျခင္း
Pinterest
ခင္ဗ်ားက
နယူတန္လားဆုိေတာ့
ေအးတဲ့…။
ဒီပန္းသီးက
ခင္ဗ်ားပန္းသီးလားဆိုေတာ့
ဟုတ္တယ္ တဲ့…။

ဒါဆို
က်ဳပ္ ဒီပန္းသီးကိုဓားနဲ႔ခြဲလိုက္မယ္
ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္သြားမယ္ထင္လဲဆိုေတာ့
မႈန္ကုပ္ကုပ္နဲ႔ၾကည့္ေနတယ္

ခင္ဗ်ားက
နယူတန္လားဆုိေတာ့
ေအးတဲ့…။
ဒီပန္းသီးက
ခင္ဗ်ားပန္းသီးလားဆုိေတာ့
ဟုတ္တယ္ တဲ့ …။

ဒီလိုဆိုရင္
ခင္ဗ်ားပန္းသီးေတြ
ခင္ဗ်ားျပန္ယူသြားလုိက္ပါနယူတန္
ဒီမွာ
က်ဳပ္က အလုပ္ေတြရႈပ္ေနတယ္ ။ ။

တည္ဘြားဦး
ကၽြန္း
FemUnity - LiveJournal
ငါဟာ
စက္ဝိုင္းတခုရဲ႕
ဗဟုိတည့္တည့္ အမွတ္စက္
သမုဒၵရာ ခုႏွစ္စင္းၾကား
ပိတ္မိ္ေနတဲ့ အလြမ္းရဲ႕ပစ္မွတ္
ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအသားတံဆိပ္။

ခင္လြန္း
နံနက္ ၁၁း ၁၀ နာရီ
၂၁၊ ၂၊ ၂၀၁၅

Comments