သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ ပြန္ေပအီ

ပြန္ေပအီ
graffuturism.com
 ဒီလူခ်မ္းသာေတြ၊ သူတို႔သိၾက ဒုကၡဆိုတာ
ဇာတိနဲ႔တေပါင္းတည္းပါလာတာ၊ ကံၾကမၼာဟာ
သူေ႒းေတြေျပာၾက သူတို႔မတတ္ႏိုင္တဲ့အရာ၊ ဖူးဖူးေယာင္လာတဲ့
ဒီေရေတြ၊ ၀င္ရိုးစြန္းေတာင္ထိပ္ေတြ ၿပိဳၿပိဳက်
ၿပီးေတာ့ ေပါက္ကြဲေနတဲ့ ေျခာက္ျခားဖြယ္
ေလာဘ မေရာင့္ရဲႏိုင္ၾကသူေတြၾကား
သူတို႔က ရွိၿပီးေတာ့ မရွိသူေတြ သူတို႔ခ်မ္းသာသမွ်က
သင္လို႔မရေအာင္ နလပိန္းတုံး။ ဒီလိုမ်ဳိးႂကြယ္၀မႈဟာ
ေရွ႕ဆက္ရမဲ့ခရီးရဲ႕ အဖိုးစားနား။ ငါးစိမ္းသည္က
ျမင္တယ္ တြန္႔ဆုတ္ဆုတ္မ်က္ႏွာေတြ ထေရာက္ငါးနဲ႔
မက္ကရယ္ငါးေတြ အစီအရီခ်ထား ေစ်း
ဆိုင္တန္းမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္အရည္ေပ်ာ္ေရခဲေပၚ။ ပြန္ေပအီကေန
မီးေတာင္ေခ်ာ္ေတြစီးက်လို႕ လူေတြနစ္ျမဳပ္သနဲ႔
ဒီလိုမ်ဳိးေပါ့ ကဗ်ာေတြ ဖြားျမင္လာၾက။

 မူရင္းကဗ်ာ- Pompeii
မူရင္းကဗ်ာဆရာ- Charles Bernstein (Apr 4, 1950 - --)
Charles Bernstein
 ျမန္မာျပန္ TS

Comments