သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ဓာတ္ပံုစက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ဓာတ္ပံု
mulpix.com
 မီးေလာင္ေနတဲ့ အထပ္ေတြက ခုန္ခ်
တေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္၊ ေနာက္ထပ္ နည္းနည္းေလာက္
အျမင့္ကေရာ၊ အနိမ့္ကပါ။
ဒီပံုက သူတို႔ကို ရပ္လ်က္သားနဲ႔အသက္သြင္းထား၊
ၿပီးေတာ့ သူတို႔ တိုးလိုးတန္းလန္း
ေျမျပင္အထက္ကေန ေျမျပင္ဆီျပဳတ္က်။
တေယာက္ခ်င္းစီက ပီျပင္ေနဆဲ၊
ထူးထူးျခားျခားမ်က္ႏွာေပးနဲ႔
က်က်နနဖုန္းကြယ္ထားတဲ့ေသြးနဲ႔။
အခ်ိန္ေလာက္ငပါရဲ႕
ဆံပင္ေတြ ဖရိုဖရဲျဖစ္ဖို႔၊
ေသာ့နဲ႔အေႂကြေစ့ေတြ
အိတ္ကပ္ကေန ထြက္က်ဖို႔။
သူတို႔ေလရဲ႕လက္တကမ္းအကြာမွာရွိေနဆဲ၊
ေနရာအခ်ဳိင့္အ၀န္းနယ္ပယ္မွာရွိေနဆဲ
အခုေလးတင္ ဒိုးယိုေပါက္ျဖစ္သြားတဲ့။
သူတို႔အတြက္ ငါလုပ္ေပးႏိုင္တာ ႏွစ္ခုေလးရယ္၊
ဒီလိုျပဳတ္က်တာကို ေရးဖြဲ႔ဖို႔နဲ႔
ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းကို မျဖည့္စြက္ဘဲထားခဲ့ဖို႔။ 

မူရင္းကဗ်ာ- Photograph from September 11
မူရင္းကဗ်ာေရးသူ -Wisława Szymborska (1923–2012)
Wisława Szymborska
---
ျမန္မာျပန္ TS

Comments