သစ္ခက္သံလြင္၊ ၂၀၀၇- ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအထိမ္းအမွတ္၊ ကိုေပြး၏ "၂၀၀၇@burma.com"၂၀၀၇@burma.com
 
www.thetimes.co.uk မွယူသည္
 ဆန္႔ထားတ့ဲလက္သီးေပၚကေမွာက္ထားတ့ဲ
သပိတ္ေတြ
မီးေသြးခဲမို႔ မဲသေလေလ့
တို႔ဘုန္းႀကီးမို႔ ရဲသေလေလ့ ။

သရဏဂံုတင္ၿပီးသား သံဃာေတြ
ေမတၱာသုတ္ကို လမ္းေပၚရြတ္လို႔
ေသနတ္နဲ႔ ပစ္တယ္
မီးသတ္ကားနဲ႔ ပက္တယ္ ။

ေျခရာလက္ရာမပ်က္ ေသြးကစီးတယ္
သမိုင္းဟာ စိတ္လိုလက္ရ ေရႊဝါေရာင္သကၤန္းႀကီးနဲ႔ ။ ။ ။


ကိုေပြး
၂၆၉၁၆

Comments