သစ္ခက္သံလြင္ စာေပေရးရာ၊ ၾကည္ေဇာ္ဝင္း၏ အြန္လိုင္းေပၚက တင္ႏွင္းလိႈင္ဖတ္ဖို႔(၁)ဆရာၾကည္ေဇာ္ဝင္း စာမေရးေတာ့ဘူးလားလို႔
ေမးေနၾကသူမ်ားအတြက္...

အြန္လိုင္းေပၚက တင္ႏွင္းလိႈင္ဖတ္ဖို႔ (၁)
ေခတ္ၿပိဳင္ခံစားမႈမ်ား 

ၾကည္ေဇာ္ဝင္းစာေပ
 အမွတ္( ၁ )အျဖစ္ မၾကာမီ ေဝေဝဆာဆာထြက္လာပါမည္။

ကာတြန္းသရုပ္ေဖာ္ပုံလက္ရာေကာင္းမ်ားစြာျဖင့္...


( အဂၤလိပ္- ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ Translated by Htin Lin Zaw )

The Online Messages to Tin Hnin Hlaing...

( Contemporary Impressions #1 )

by Kyi Zaw Win


ဆရာမင္းဒင္၏အမွာစာႏွင့္အတူ။

Comments