သစ္ခက္သံလြင္ စာေပေရးရာ၊ ေမာင္ေမာင္စိုး - “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း”ေမာင္ေမာင္စိုး - “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း”
(မိုးမခ၊ သစ္ခက္သံလြင္) စက္တင္ဘာ ၂၂၊၂၀၁၆


စာအုပ္အမည္။  ။ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း”
စာေရးသူ။ ။ ေမာင္ေမာင္စိုး
ထုတ္ေဝသူႏွင့္ ရန္ကုန္ျဖန္႔ခ်ိေရး။ ။ ရန္ေအာင္စာေပ ၂ ။ ph 095195629
မႏၲေလးျဖန္႔ခ်ိေရး။ ။ နဂါးစာေပ ။ ph 0261722
ေတာင္ပိုင္း။ ။ ေမာ္လၿမိဳင္ ေက်ာ္ေက်ာ္စာေပ။ ph 09425322625

မိမိ၏တတိယေျမာက္စာအုပ္အျဖစ္ ယေန႔မွစ၍ျဖန္႔ခ်ိပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္ကိုင္မ်ားအနက္....
၁။ KIO/KIA ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔
၂။ UWSP/UWSA ဝ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔
၃။ USC/NDAA မိုင္းလားေဒသ အခါ/ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
၄။ MNDAA ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုက္တပ္ဖြဲ႔
၅။ ULA/AA ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔
၆။ PSLF/TNLA တအန္းပေလာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔.....
.... စသည့္အဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔အေၾကာင္းကို ထိေတြ႔ခ့ဲရသည့္ ေျမျပင္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚမွ ေရးသား ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

မိမိ၏တတိယေျမာက္စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး မိုးမခမီဒီယာတြင္ ယခုႏွစ္ဆန္းက ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီးေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို စုစည္းထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


Comments