သစ္ခက္သံလြင္ တကိုယ္ေတာ္ကဗ်ာ၊ ထက္သစ္၏ကဗ်ာမ်ား

ထက္သစ္၏ကဗ်ာမ်ား
loniduekart.wordpress.com


ဓားသိုင္း ကေနလား
အမ်ား ေျမႇာက္စားသတိထား
ေနာက္ေက်ာ ထိုးမဲ့ဓား ။

ထက္သစ္
က်ီးၿပိဳတအအေအာ္
ေႏြရာသီရဲ႕ကုိင္းေျခာက္ေပၚ
ႏွစ္ဆ ပူတဲ့အေဖာ္ ။

ထက္သစ္ ဒါက လြင္ျပင္လား
 ေတာင္ကုန္းေပၚက ျမက္ခင္းလား
 စိတ္ ကုိယ္ လန္းဆန္းသြား ။

ထက္သစ္

                     


သစၥာ ေလးပါးနဲ႔အညီ
ငုတ္ကို အားနဲ႔႐ုိက္ထည့္လိုက္တယ္
ဒီသံသရာ ဆံုးသည္အထိ.... ။

ထက္သစ္


ျဖစ္ျခင္း နဲ႔ ပ်က္ျခင္း
www.pinterest.com
 စကားတစ္ခြန္း
 လြယ္လြယ္ မေျပာနဲ႔....
 သံတမန္ မေကာင္းတဲ့အခါ..
 တိုင္းျပည္ျခင္း စစ္မက္ျဖစ္ရ
  သာဓက ေတြ႐ွိတယ္
 ကုိယ့္စကားကုိ ကုိယ္တာဝန္ယူရသလို
 သူ႔စကားလည္း.....
 သူ တာဝန္ယူရတယ္
 မိတ္ေဆြ အဆင့္ေလ်ာ မက်ဖို႔
 ခင္ဗ်ားကုိ လက္တို႔ရသလို...
 ကုိယ့္ကုိ ကိုယ္လည္း
 လက္တို႔ရ......
 ဘဝက တိုပါတယ္.....
ကုိယ္တို႔ခ်စ္စကုိ ရွည္ရေအာင္..
ရထားက ေရွ႕သုို႔သာ ။

ထက္သစ္

Comments