သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ အခရာ၊ ျမတ္လိႈင္းႏွင့္ တင္လတ္ကိုတို႔၏ကဗ်ာမ်ား

ဖိနပ္ထဲက မိန္းကေလး 
www.wymsee.com
 ဖိနပ္တရံရဲ႕ မာနတရားထဲမွာ
မိန္းကေလးကို ေမြးဖြားထားတယ္။

ဝန္ပိခဲ့တဲ့အသက္ရွဴသံေတြနဲ႔
ေပ်ာ ့ညံ့ေျခလွမ္းေတြ
မာေၾကာေစႏိုင္ခဲ႔။
အေမွာင္ကမ္းပါးနဲ႔
အလင္းတံခါးၾကားမွာ။

သူ႔ရွာေဖြစိတ္က
အျမင့္မေၾကာက္တဲ့ေရာဂါ။

သူ႔ကိုယ္သူျပန္ေငးခ်င္လို႔ျဖစ္မယ္။
အျမင့္ဆံုးေဒါက္ေပၚမွာ
ေခါင္းေမာ့ျပံဳးျပေနျပန္တယ္။ 

အခရာ
အလုိက္ကန္းဆိုးမသိတဲ႔သစ္ခုတ္သမား
www.pinterest.com
 တခုေသာေတာအုပ္မွာ
တေတာလုံးကုိမသိ
သစ္ပင္တပင္ခ်င္းကုိမသိတဲ႔
ပန္းပုဆရာတေယာက္က
အလုိက္ကန္းဆိုးမသိပဲ
အလုိက္ကန္းဆိုးမသိတဲ႔သစ္ခုတ္သမားကုိ
ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးထဲကႏွင္ထုတ္လုိက္တယ္။
ငွက္တိုင္း လဒေလာက္ေတာ့လွတယ္ေျပာၿပီး
လဒေတြျပန္ျဖစ္ေနၾကတာ
သစ္ခုတ္သမားေတြ႔သြားတယ္
အလုိက္ကန္းဆိုးမသိတာပဲေပါ့။
သစ္ခုတ္စရာမက်န္ေတာ့တဲ့
ေတာထဲက သစ္ပင္ေတြ
ပန္းပုဆရာလက္ထဲမွာ ငွက္ရုပ္မျဖစ္ခဲ့ၾက
လဒဟာ လဒပဲ ျဖစ္ေနတယ္
ဒါလည္း
အလုိက္ကန္းဆိုးမသိတဲ့သစ္ခုတ္သမားက
သစ္ခုတ္သမားျဖစ္ေနတယ္။

ျမတ္လိႈင္း
ငါ၏မီး ငါ၏ကဗ်ာ
www.pinterest.com
 ႏွင္းဆီပန္းကို ဘယ္လိုအမည္ေပးေပး ေမႊးတယ္ဆိုေပမယ့္
အဆိပ္ပင္ဘယ္ေလာက္ေရေလာင္းေလာင္း
အဆိပ္ပန္းပဲပြင့္လိမ့္။
ဗုဒၶမွာ နာမည္ရွိတယ္
ေဒ၀ဒတ္မွာလည္း နာမည္ရွိတယ္။
ဆရာစံမွာ နာမည္ရွိတယ္
နယ္ခ်ဲ႕မွာလည္း နာမည္ရွိတယ္။
ကိုေအာင္ဆန္းမွာ နာမည္ရွိတယ္
ဦးေစာမွာလည္း နာမည္ရွိတယ္။
ေအး
သူတို႔အမည္နာမ
သူတို႔ဘယ္လိုေရးခဲ့သလဲဆိုတာေတာ့ သိဖို႔လိုတယ္။ ။

တင္လတ္ကို

Comments