သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္ ၁၊ ေရႊရင္ေအးရဲ႕"လူနဲ႔ေကာင္းကင္ခရီး"

လူနဲ႔ေကာင္းကင္ခရီး
 
KT#
အံ့ၾသစရာစကားတစုံတစ္ရာက နကၡက္တာရာမၾကည့္ပဲခရီးသြားႏိုင္တာႏြားပဲျဖစ္တယ္
စကားလုံးမွာသံလိုက္အိမ္ေျမွာင္
မပါဘဲ လွည္းေတြ တေရြ႔ေရြ႕သြားေနၾက
ႏြားမ်ားသင္ႏိုင္္ေသာ ကႏၱာရသိပၸံေ
က်ာင္းဆိုတာရွိလား
------------------------------
-----?
ေနမဝင္အလင္းေရာင္ထဲခရီးသြားရတာေ
မွ်ာ္လင့္ခ်က္ေသတၱာကိုဇုနတ္မင္းႀကီးျပန္သိမ္းသြားတာပဲ
ဒါၿပီးရင္ ဒါလာ ဒါ..   ဒါ…    ဒါ…   ဟာ
အာဏာရွင္တြင္းနက္ႀကီးထဲဝင္မသြားေ
အာင္မနည္းထိမ္းလိုက္ရ
ဘယ္နတ္ေဒဝတာရဲ႕အလို
…………………………………….?
ဘယ္တုန္းကျမင္ဖူးပါလိမ့္ဘယ္ပုံေကာင္းကင္                                                                လုလုေအာင္ကိုစိတ္ဝင္စားပုံမ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ဘယ္လ္ို
ေရလားဆီလား
ရုိေဘာ့တေကာင္ထက္ေတာ့ အဓိပၸာယ္ရွိခ်င္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး
ေရးလက္စကဗ်ာလိုင္းတလိုင္းေလာက္ေသခ်ာခ်င္မွေသခ်ာ                                                  …………………………………………..?
ယဥ္ေက်းမႈအျမင့္ကအနိမ့္သားကိုစားရတယ္ဆိုတာအစစ္ဟုတ္လား
ဒီစကားကိုစုပ္ယူဖိ႔ုေကာင္းကင္ယာဥ္ပ်ံႀကီးတစီးအနားကျဖတ္ပ်ံသြာ
ကိုယ္ခ်င္းစာတရားကိုေလလံဆြဲလိုက္ရ/ၾက
ၿဂိဳဟ္သားကယဥ္ေက်းမႈျမင့္ၿပီး ကမၻာသားကိုစားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို
ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္္ႀကီးတခုလုံးက အာလဖာဆင္ေတာရီကိုသြားေနရသလိုပဲ
……………………………………?
အဓိပၸာယ္ဟာ မ်က္မျမင္ပုဏၰားေျခာက္ေယာက္ျဖစ္တယ္
ပန္းတိုင္ကစိတ္ခ်င္ျခင္းအေျဖာင့္သြားအာကာသလြန္းပ်ံယာဥ္ပဲ
ခင္ဗ်ားေျပာသလို ဘာတခုေပးၿပီး ဘာတခုမွမရတဲ့ဗလာ
……………………………… ?
မရွိတဲ့အရာကိုမရွိမွန္းသိဖို႔ရွိတဲ့အရာတခု
သို႔မဟုတ္
ႏွစ္ခုလို/မလို
ေမြးသကၠရာဇ္ခ်င္းတူေပမဲ့ အသက္နည္းနည္းကြာမယ္ေျပာတယ္
မေန႔ကလို႔ေျပာရေအာင္ ေနကတခါမွမဝင္
…………………………….  ?
ဒီစကားကရွိၿပီးသားလူသားရဲ႕မူလအခြင့္အေရးဟာ လြတ္လပ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိးအမွာမဟုတ္/အမွားမဟုတ္
ေကာင္းကင္မွာတည္ၿငိမ္ေနရုံနဲ႔ ဒိြ ပႆနာျဖစ္ေရာလား
အျပင္မွာလည္းအမိဝမ္းထဲကအတိုင္းေကြးေကြးေလးဆိုတာ
ဒဂၤါးေစ့ကေလးလိုငယ္ထိပ္ေပၚတင္ၾကည့္ျခင္းမွ်သာ
……………………………?
ျဖစ္တည္မႈက ႏြားတေကာင္လိုသြားတယ္
ဘဝကအေျဖာင့္သြားလြန္းပ်ံယာဥ္ပဲဆိုရင္
ေနာက္ ငါးမိနစ္ၾကာတဲ့အခါခင္ဗ်ားဟာ တကယ္နိဗၺာန္/ဒါမွမဟုတ္ ထာဝရေကာင္းကင္ဘုံကိုေရာက္မယ္ေျပာ
မလိမ္နဲ႔
ခင္ဗ်ားေရာ ကၽြန္ေတာ့္လိုေကာင္းကင္ခရီးကို ခ်က္ခ်င္းဘရိတ္နင္း/မနင္း  ။   ။

ကိုေရႊရင္ေအး

Comments