သစ္ခက္သံလြင္၊ ကေလးကဗ်ာ- နီဇူလိုင္၏ အေရာင္ နဲ႔ အလွ

အေရာင္ နဲ႔ အလွ  
ပန္းခ်ီ ေမာင္ရဲမိုး၊ ၂၀၀၃
 အေရာင္နဲ႔ အလွ
လူကေလးေရ
ၾကည့္ေလ......။ 

ေတာ၊ ေတာင္ ၊ေရ၊ ေျမ။
ေတာဆိုလည္း၊ ေတာအေရာင္
ေတာင္ဆိုလည္း၊ ေတာင္အေရာင္နဲ႔။

ပင္လယ္ျပာ ျမစ္ျပင္ျပာ
၀ဲဂယက္ျဖာ ေရာင္စံုေတာက္ပ
လွမွလွပဲေလ။
ေျမျပင္ အလံုးစံုမက
သဘာ၀ေနေရာင္၀ယ္
ခုနစ္သြယ္ေရာင္စဥ္ရွိတယ္။

လူေလးရင္ထဲကႏွလံုးသား
လွပစြာအေရာင္မ်ားျခယ္
လြတ္လပ္စြာ ျခယ္စမ္းကြယ္။

အေရာင္အေသြးကင္းေပ်ာက္
မြဲေျခာက္ေျခာက္ျဖဴေလ်ာ္ေလ်ာ္
ခပ္ေလွ်ာ္ေလွ်ာ္
ဘ၀ထက္စာရင္

နီခ်င္နီ၊
စိမ္းခ်င္စိမ္း။
ႏုခ်င္ႏု၊ ရင့္ခ်င္ရင့္။
အေရာင္တိုင္းလွ
အလွတိုင္းမွာ အေရာင္႐ွိတယ္။

 နီဇူလိုင္

 

Comments