သစ္ခက္သံလြင္ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုးခက္၏ ဖိုးဝလုံးဖိုးဝလံုး
ပန္းခ်ီကိုေမာက္ႀကီး
 ဖိုးဝလံုး  ဖိုးဝလံုး
ဝိုင္းဝိုင္းစက္စက္ ဖိုးဝလံုး
လမင္းႀကီးက  ထိန္ထိန္သာ
ဖိုးဝလံုးနဲ႔  တူေနတာ
သမီးေလးေရးတာ  ဝိုင္းစက္စက္
သားေလးေရးတာ  ဝိုင္းစက္စက္
အဲ႔ဒါ ဝလံုးေလးပါကြဲ႔ ။    ။

                                          
ရိုးခက္
18.6.2015

Comments