သစ္ခက္သံလြင္၊ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ ေဖာက္ခြဲျခင္းေဖာက္ခြဲျခင္း

KT#
 
ဟုတ္လားဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႔ ဆံုးတဲ့ပ်က္လံုးေပါ့၊
မင္းအေဖဒီမွာလိ႔ုေျပာေနတဲ့ဗံုး။

ကဲ၊ ဒီမွာ မင့္အေဖ
မင့္အဆုတ္ထဲမွာ။ ၾကည့္စမ္း..ေနာင္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေပါ့သြားမွာလဲ
ဒီကမၻာႀကီးဟာ။

ဖခင္ ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ေရးဖို႔ဆိုတာ
ဗံုးေရာင္လင္းတဲ့ စာမ်က္ႏွာကေန
ေန႔ေ၀စုကို ထြင္းယူလိုက္သလိုမ်ဳိး။

ေဆးေရာင္စိုဖို႔ အလင္းေလာက္ငွေပမဲ့
အရိုးေတြထဲ ၀င္ေနဖို႔က်ေတာ့ မေလာက္ငွျပန္ဘူး။

ဒီမွာ မေနနဲ႔၊ လူေလးလို႔ သူေျပာခဲ့
ပန္းနာမည္ေတြေၾကာင့္ က်ဳိးပ်က္ခဲ့ၿပီ။ မငိုနဲ႔ေတာ့။ 

ဒါနဲ႔ ငါ ညေမွာင္ထဲေျပးသြား
ဒီည၊ ငါ့အရိပ္က ႀကီးထြား
အေဖ့ဆီကို။

မူရင္းကဗ်ာ 
DetoNation / Ocean Vuong (Oct 14, 1988 - --)

Ocean Vuong


 


ျမန္မာျပန္ TS

Comments