သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ လက္ကိုင္အိတ္မလိုပါဘူး၊ ရက္ဘကၠာရယ္

လက္ကိုင္အိတ္မလိုပါဘူး၊ ရက္ဘကၠာရယ္
ျမန္မာျပန္ TS
mulpix.com
 လက္ကိုင္အိတ္မလိုပါဘူး၊ ရက္ဘကၠာရယ္၊ မ်က္ႏွာက
စတိုးဆိုင္ျပတင္းဆီမွာ၊ ေခါင္းက ေနာက္ကိုေစာင္းလိုက္ ညာကိုယိမ္းလိုက္နဲ႔၊
ျမင္းအနက္တေကာင္ သူနဲ႔ သူ႔အေဒၚတို႔ၾကား ျဖတ္၀င္သြား
ေတာ့ သူက မေအာ္ျဖစ္လိုက္။ အဲဒီမွာ အေခ်ာင္းသားမတ္တပ္
ေခါင္းက လွည့္ရက္သားနဲ႔။ ေနလံုးကေန ဆန္႔ထုတ္
လက္တံရွည္ေတြ ေရခဲေပါက္စီကို အရည္ေဖ်ာ္ဖို႔၊ ေရစက္ေတြက လက္ေခ်ာင္းမွာ အရႊဲသား။
ဒီလိုမထီေလးစားက မင့္စိတ္ကို ဆြေပးႏိုင္ရဲ႕၊
ဒါဆို သူ႕မ်က္ႏွာ ဘာလို႔ ညိဳမသြားတာလဲ။ သြားၿပီ ေရခဲေပါက္ဆီနဲ႔ 
သူ႔အက်ႌလက္။ သူက ေခါင္းကိုလွည့္ပစ္
၂၄၀ ဒီဂရီ ဘယ္ဘက္။ အဲဒီျမင္း
ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေတာ့ ျမင္းသမားရဲ႕ 
ဆံပင္မည္းမည္းေတြက သူ႔ဆီကို တဟုန္ထိုး၀င္လာေတာ့မဲ့အတိုင္း။

မူရင္းကဗ်ာ You don’t need a handbag, Rebacca / Daniel Oz (1978- --)
အဂၤလိပ္မူ Lisa Katz
Daniel Oz

Comments