သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ " ငါ ဒီမွာ "

ငါ ဒီမွာ
www.creativehardt.com.au
မနက္ ၃ နာရီမွာ ထပ္ေသာက္ျဖစ္၊ ဒုတိယမၸိ ၀ိုင္ပုလင္း
ေျပာင္သလင္းခါသြားခ်ိန္၊ စာမ်က္ႏွာ တဒါဇင္ကေန ၁၅ မ်က္ႏွာအထိ ရိုက္ျဖစ္သြားၿပီ
ကဗ်ာေတြ
အဘိုးႀကီးငါ့ခမ်ာ
အပ်ိဳစင္အေသြးအသားေတြ မြတ္သိပ္ရင္းက ဒီ
တိတိတိတိနဲ႔ ကုန္ဆံုးေနတဲ့ မနက္ဆည္းဆာမွာ
အသည္းက သြားၿပီ
ေက်ာက္ကပ္က သြားေတာ့မယ္
ပန္ကရိယက ယက္ကန္ယက္ကန္နဲ႔
ေခါင္မိုးအထိေရာက္ေနတဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္။

မူရင္းကဗ်ာ Here I am… 
မူရင္းကဗ်ာဆရာ- Charles Bukowski (Aug 16, 1920 – Mar 9, 1994)
 
Charles Bukowski
ျမန္မာျပန္ TS

Comments