သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ အဲဒီေဘာလုံးအဲဒီေဘာလံုး
www.pinterest.com
 ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ရြာေတြအခ်င္းခ်င္း ျခားေနတဲ့ျမစ္တစင္း။
ဗ်ဳိ႕..ဒီမွာ စစ္သားႀကီးေတြ
ေသနတ္ေတြ ခ်ထား၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ေတြ ပိတ္ထား။
လက္ထိပ္ေတြ မလို၊
သတိေပးပစ္ခတ္တာေတြ မလို၊ ၿခံဳခိုတိုက္စရာ မလို။
က်ေနာ္တို႔က ခင္ဗ်ားတို႔ဘက္သားေတြ မဟုတ္။
သူတို႔ဘက္သားလည္း မဟုတ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ေက်ာ္ၿပီး၊ ေဘာလံုးျပန္ေကာက္မလို႔ ။ 

 မူရင္းကဗ်ာ The Football / Reza Mohammadi (1979 - --)
အဂၤလိပ္မူ Nick Laird
Reza Mohammadi
ျမန္မာျပန္ TS

Comments