သစ္ခက္သံလြင္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ၊ ျမန္မာျပန္ TS ၏ ၁၉။ က်ီးကန္းမ်က္လံုးျမင္ကြင္း၊ ကဗ်ာအမွတ္ တဆယ့္တစ္၁၉။ က်ီးကန္းမ်က္လံုးျမင္ကြင္း၊ ကဗ်ာအမွတ္ တဆယ့္တစ္

 
www.pinterest.com
ေႂကြခြက္ဟာ ငါ့ေခါင္းရိုးနဲ႔ဆင္တူ။ ခြက္ကို ငါ့လက္နဲ႔ခိုင္ၿမဲၿမဲလွမ္းဆြဲေနတုန္း ဘယ္ကေရာက္မွန္းမသိ လက္တေခ်ာင္းက ငါ့လက္အရင္းကေန သစ္ကိုင္းတကိုင္းလို ထပ္ထြက္လာၿပီး အဲဒီလက္အရင္းက လက္ဟာ ေႂကြခြက္ကို ကိုင္ေျမႇာက္ၿပီး သစ္ခင္းၾကမ္းျပင္ေပၚ ပစ္ခ်လိုက္။ အဲဒီလက္ဟာ အဲဒီေႂကြခြက္ ကို ျပန္ဖမ္းထားလို႔ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲေၾကသြားရတာဟာ ေႂကြခြက္နဲ႔ဆင္တူ ငါ့ေခါင္းရိုးေပါ့။ ငါ့လက္က အရင္ဦးရင္ေတာင္မွ သစ္ကိုင္းလက္ဟာ ေႁမြတေကာင္လို လက္အရင္းထဲေလွ်ာ၀င္သြားလို႔ ေရႀကီးတာကို ဖမ္းတားတဲ့စကၠဴျဖဴျဖဴ စုတ္ျပတ္ထြက္သြားမွာ။ ဒါေပမဲ့ ငါ့လက္က ေႂကြခြက္ကို ကာကြယ္ေနတုန္း။ 
 

Yi Sang
မူရင္းကဗ်ာ Crow’s-eye view: Poem number eleven /
Yi Sang (1910 - 1937)

အဂၤလိပ္မူ Emily Jungmin Yoon 

ျမန္မာျပန္ TS

Comments