သစ္ခက္သံလြင္၊ ဘဝပုံရိပ္မွတ္တမ္းမ်ား- ညိဳထက္(လမ္းသစ္ဦး) ရဲ႕ က်ေနာ္နဲ႔ ကဗ်ာရဲေဘာ္မ်ား- ၁က်ေနာ္နဲ႔ ကဗ်ာရဲေဘာ္မ်ား- ၁
 
www.istockphoto.com

ေတာ္လွန္တဲ့နယ္ေျမထဲ က်ေနာ္ပထမဦးဆံုးထိေတြ႔ခြင့္ရတဲ့ကဗ်ာဆရာအျဖစ္ ရဲေဘာ္ တိုက္ေမာင္း၊ ကိုတိုက္ေမာင္းကို မွတ္တမ္းတင္မိတယ္။ သူကဗ်ာေရးတဲ့အခါ ေကေကဇံကေလာင္အမည္ကို ပိုၿပီး အသံုးျပဳေလ့ရွိတယ္လို႔ မွတ္မိေနတယ္။

လြယ္ဖီေတာင္တန္းစစ္စခန္း၊ ေကေကးဇံနဲ႔က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ခဲ့ၾကတယ္။ ပအို႔၀္ေဒသေရာက္ ေက်ာင္း သားေတြက ကဗ်ာအာရံုတိမ္းညြတ္မႈမ်ားသူေတြ။ တပ္ဦးရဲ႕အသံ ေဒါင္းအိုးေ၀စာေစာင္မွာ ၀င္ေရာက္ေရး သားသလို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အမွတ္တရကဗ်ာစာအုပ္ေတြကို ေဒသတြင္း ျဖန္႔ေ၀ေလ့ရွိၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔က်ဳိက္လတ္သားေတြထဲ ကဗ်ာေရးသူေတြ ရွိတယ္။ ႏုိင္မိုးေအာင္၊ တုိးသစ္ (ကိုေအးမင္းႏုိင္ ကဗ်ာ စေရးကတည္းက တုိးသစ္ကေလာင္အမည္ ယူခဲ့တယ္)နဲ႔ က်ေနာ္။  ကိုတုိက္ေမာင္းက က်ေနာ္တုိ႔ ကို ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ႂကြစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့တယ္။

က်ေနာ္တို႔ေဒသတြင္းျဖန္႔ေ၀ခဲ့တဲ့ အမွတ္တရကဗ်ာစာအုပ္ေတြကို မွတ္မိသေလာက္ မွတ္တမ္း တင္ၾကည့္မိတယ္။ က်ေနာ့္မွတ္တမ္းတင္မႈကို ႀကိဳတင္ေျပာထားခ်င္တာ ရွိတယ္။ က်ေနာ္ ေရာက္ရွိခ်ိန္ ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ကဗ်ာစာအုပ္ေတြသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မယ္။ ရဲရင့္ဂလက္စီရဲ႕ထၳဳပၸတၱိ - အဲဒီ ကဗ်ာ စာအုပ္ကို ရံုးအဖြဲ႔မွဴးတာ၀န္ယူတဲ့ ရဲေဘာ္ေအာင္ႀကိဳင္ႀကီးက တာ၀န္ယူတည္းျဖတ္တယ္။ စာမူေရြးတာ၊ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ၊ စာအုပ္အမည္ေတြကို ေအာင္ႀကိဳင္ႀကီးကပဲ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္တယ္။ ကိုတိုက္ေမာင္းတို႔ က်ေနာ္တုိ႔က ကဗ်ာေရးသူေတြ။ ဒီကဗ်ာစာအုပ္ကိုေတာ့ ရလလဖ (ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔) ေဒသထဲမွာ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တယ္။

ႏုိင္ငံေရးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ေတြကို က်ေနာ္တို႔ေတြ ကဗ်ာေတြနဲ႔ေဖာက္ခြဲ ႏႈိးေဆာ္ေလ့ ရွိ တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဗဟို ေဒါင္းဂြင္ ေဒသထဲေရာက္တဲ့အခ်ိန္ က်ေနာ္တို႔တေတြ ကဗ်ာစာအုပ္တအုပ္ လုပ္ၾကတယ္။ လက္က်န္ရွင္းတမ္း၊ အဲ့ဒီစာအုပ္ကေတာ့ လက္ႏိွပ္စက္နဲ႔ ေလးေအာက္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကဗ်ာ စာအုပ္။ ေမာင္ခက္ႏုိင္ရဲ႕ကဗ်ာအမည္ကို စာအုပ္အမည္ေပးထားတာ။

အဲဒီစာအုပ္ထဲမွာ က်ေနာ္က-သူပုန္ေၾကး၊ တုိးသစ္က-ေျပာင္းျပန္ႀကိဳးစားျခင္း၊ ေမာင္ခက္ ႏုိင္က-လက္က်န္ရွင္းတမ္း၊ ဂင္ႀကီးရဲ႕အခ်စ္ေရ ၀ါဆိုပန္းခူးၾကရေအာင္၊ အဲဒီကဗ်ာေတြ ထည့္သြင္း ထားတာကို မွတ္မိေနတယ္။ ဗဟို ဂြင္ထဲ ရင္ခုန္လႈပ္ရွားေစတဲ့ စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။

ကရင္နီေဒသထဲေရာက္ေတာ့ ကဗ်ာစာအုပ္ ၂ အုပ္ ျဖန္႔ေ၀ျဖစ္တယ္။ ကမၼဇေလရဲ႕ ရင္ခုန္သံ မ်ား၊ ေနေလာင္ခံအခက္သစ္၊ ကမၼဇေလရဲ႕ရင္ခုန္သံမ်ားစာအုပ္က က်ေနာ့္ကဗ်ာကို စာအုပ္အမည္ေပး ထားတာ။ ေနေလာင္ခံ အခက္သစ္ ဒီအမည္ကေတာ့ တိုးသစ္ရဲ႕ကဗ်ာနဲ႔ ေမာင္ခက္ႏုိင္ရဲ႕ကဗ်ာေတြ ကိုေပါင္းၿပီး ေပးထားတာ။ အဲဒီစာအုပ္ ၂ အုပ္လံုးရဲ႕ ကဗ်ာေရြးခ်ယ္မႈေတြကို က်ေနာ္တာ၀န္ယူလုပ္ခြင့္ရ ခဲ့တယ္။

ကုိေဒါင္းနီ(အိမ္ေဒါင္းနီ)နဲ႔တြဲၿပီး ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွာ ကဗ်ာစာအုပ္လုပ္ျဖစ္ၾကတယ္။ အိပ္မက္ ျပတုိက္။ အဲဒီစာအုပ္ထဲ ကဗ်ာေရြးခ်ယ္မႈကို ကိုေဒါင္းနီ တာ၀န္ယူတယ္။ က်ေနာ္က စာအုပ္အျပင္ အဆင္ေဆာင္ရြက္ မႈနဲ႔ မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇုိင္းေတြကို ကြန္ျပဴတာကၽြမ္းက်င္တဲ့တဦးနဲ႔တုိင္ပင္ၿပီး လုပ္ခဲ့တယ္။

က်ေနာ္တို႔ေဒသတြင္း ကဗ်ာဆရာေတြကို မွတ္မိသေလာက္ မွတ္တမ္းတင္ၾကည့္တယ္။ ေကေကးဇံ၊ ညိဳထြန္း ေအာင္၊ တုိးသစ္၊ ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)၊ အိမ္ေဒါင္းနီ၊ ေမာင္ခက္ႏုိင္၊ ဂင္ ႀကီး၊ ပ်ဳိး၊ ရိုး (သေရေခတၱရာ)၊ ညိဳပု၊ ကစဲဒို။

မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီအခ်ိန္ေတြက က်ေနာ္တို႔မွာ ေဒါင္းအိုးေ၀စာေစာင္သာလွ်င္ ေရးစရာေနရာ ရွိေန ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြေနရတဲ့ေနရာက ပအို႔၀္ေဒသ။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ ေဒသတြင္း ကဗ်ာစုစည္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက တယ္။ ၉၄ ေလာက္ ကိုေဒါင္းနီတာ၀န္ယူတဲ့ အျမဲစိမ္းစာေစာင္ေပၚလာတယ္။ ေတာ္လွန္နယ္ေျမတြင္ ပထမဦးဆံုး စာမူခေပးသည့္စာေစာင္။ ဒီစာေစာင္တြက္ က်ေနာ္တို႔ထဲက ေကေကးဇံနဲ႔တိုးသစ္တို႔ ၀င္ေရာက္ေရးခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ရတဲ့စာမူခေတြကို က်ေနာ္တို႔ ၀ုိင္း၀န္း အားေပးခဲ့ၾကတယ္။

က်ေနာ္ရဲ႕ဘ၀ထဲ ေဒသခံကဗ်ာဆရာေတြအျပင္ ေတြ႔ခြင့္ရတဲ့ကဗ်ာဆရာထဲ ေဌးေအာင္က ပထမ ဦးဆံုးပဲ။ 
သူ႔ကို ကယန္းျပည္သစ္ သစ္က်ိတ္ရြာထဲ ေတြ႔ခြင့္ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ဆရာေစာႀကီးက ကယန္းျပည္ သစ္ပါတီရဲ႕ႏုိင္ငံေရးမွဴး။ ေဌးေအာင္အမည္နဲ႔ ကဗ်ာေတြေရးတယ္။ ကမာၻေလာက ရဲ႕သမီးပ်ဳိ၊ ေရႊရုပ္ထု ကဗ်ာေတြ ေအာင္ျမင္တယ္။ စာေရးခဲေပမယ့္ ေရးတဲ့စာတုိင္း သတိထားရ ေလာက္တဲ့ကဗ်ာေတြ စာေတြ။ စကားေျပေတြ (အထူးအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားေပးတဲ့ စကားေျပေတြ) ေရးေလ့ရွိတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ၾကခ်ိန္ တဦးအေပၚတဦး ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ သေဘာထားရွိၾကတယ္။ 
ကယန္းျပည္သစ္ကလုပ္တဲ့ ေကဒါသင္တန္းကို ဗိုလ္ေရႊေအးနဲ႔ ဆရာ ေစာႀကီး သင္တန္းမွဴးလုပ္ၿပီး က်ေနာ့္ကို မွတ္တမ္းတင္တာ၀န္ေပးလို႔ သူတို႔ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသင္တန္း တက္ခြင့္ရခဲ့တယ္လို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။ က်ေနာ္နဲ႔ဆရာေစာႀကီး ျပည္ရန္ေအးစခန္းမွာ ၁ ႏွစ္ ေလာက္အတူတူတြဲၿပီး ေနထုိင္ခဲ့ရတယ္။ ဆရာေစာႀကီးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးတည္ၾကည္မႈကိုေတာ့ ကုိယ္ တုိင္ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့တယ္။ က်ေနာ္ေဒါင္းအုိးေ၀ထဲ ကဗ်ာေတြစာေတြေရးေနေတာ့ လူႀကံဳနဲ႔ ၀မ္းသာ ေၾကာင္း စကားလက္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ အားေပးခဲ့တယ္။

ပအုိ႔၀္၊ ကရင္နီ၊ အထူးေဒသ၊ ကယန္းျပည္သစ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုတာ၀န္ယူရတယ္။ စည္းရံုးေရးမွဴးတာ ၀န္နဲ႔အတူ ေဒါင္းအိုးေ၀အယ္ဒီတာ ျဖစ္လာတယ္။ က်ေနာ္ရဲ႕ကဗ်ာေရးသားမႈ ေဒသတြင္းစာေစာင္မ်ားမွာ ေရးသားေနရာက ေဒါင္းအိုးေ၀အတြင္း ေရးသား လာခဲ့တယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ စတင္ၿပီး ABSDF ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ရင္း ေဒါင္းအိုးေ၀ကို ထူေထာင္ ခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြရဲ႕ စည္းရံုးေရး၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးအေနအထားေတြက ေဒါင္းအိုးေ၀ကို ဗဟိုျပဳေနရတဲ့ အေနအထား။ ေဒါင္းအိုးေ၀ကေန က်ေနာ္တို႔တပ္ဦးရဲေဘာ္ေတြရဲ႕သေဘာထားေတြကို တိတိက်က် တင္ျပေနၾကတဲ့အခ်ိန္။

အေျခအေနအရေျပာရရင္ တပ္ဦးရဲ႕မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုထြက္ခြာသြားတဲ့ အခ်ိန္။ က်ေနာ္တို႔ ဒုတိယမ်ဳိးဆက္တပ္ဦးရဲ႕ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ေတြ ယူၾကရတဲ့အခ်ိန္။ က်ေနာ္တို႔ အားေကာင္းေမာင္း သန္တပ္ဦးရဲ႕ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ တပ္ဦးရဲ႕တည္ရွိမႈကို ကေလာင္ထမ္းၿပီး ကာကြယ္၊ တည့္မတ္ခဲ့ၾကရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ တပ္ဦးနဲ႔အတူ ရပ္တည္ခဲ့ၾကတဲ့ ကေလာင္ေတြရဲ႕အား တန္ဖိုးႀကီးမားတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ မိတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္ေတြ ေဒါင္းအုိးေ၀ရဲ႕ပင္တုိင္ကေလာင္ရွင္ေတြအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ၾကတဲ့ တပ္ဦး ရဲေဘာ္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ေပးခ်င္တယ္။ ေမာင္လြမ္းဏီ၊ တုိးသစ္၊ ပြင့္သစ္ (ကရိန္ကန္)၊ ကမာ ပုလဲ၊ ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)။ ဒီ ၅ ဦး က ေဒါင္းအုိးေ၀ရဲ႕ပင္တုိင္ကေလာင္ေတြလို ျဖစ္ေနတယ္။ ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ေလာက္အခ်ိန္ေတြ ကိုရဲနည္သတင္းေဆာင္းပါးေတြလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ သံခဲ (ေဆး/ မန္း) ေပၚ လစီေဆာင္းပါးေတြ ရံခါေရးေပးတယ္။ အာရံုရတဲ့အခါ ကဗ်ာ၊ ၀ထၳဳတိုေတြ ေရးေလ့ရွိတယ္။ တမာခင္ရဲ႕အက္ေဆးတခ်ဳိ႕။ တပ္ဦးအဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေပမယ့္ ေဒါင္းအိုးေ၀ကို ၀န္းရံေပးၾကတဲ့ ကေလာင္ ရွင္ေတြ ရွိတယ္။ အနီးအနား မဲေဆာက္ေဒသကေနစေျပာရရင္ ကိုထိန္လင္း၊ လင္းေႏြးအိမ္။ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသကေန၀န္းရံေပးၾကတဲ့ ကေလာင္ေတြ။ ၿငိမ္းခ်မ္းသူ၊ ေအာင္ ၿငိမ္း၊ ေမာင္လွ၀င္း (ျမင္းျခံ)၊ ဖိုးသံ (လူထု)၊ ဂါမဏိ၊ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း။

အဲဒီကေလာင္ရွင္ေတြထဲ က်ေနာ္နဲ႔ လူခ်င္းေတြ႔ဆံု ရင္းႏွီးၾကသူေတြကို ေရတြက္ၾကည့္ တယ္။ ကိုထိန္လင္း၊ လင္းေႏြးအိမ္။ ကိုထိန္လင္းနဲ႔က်ေနာ္တို႔တြဲၿပီး စာေပေဟာေျပာပြဲ လုပ္ခဲ့ ၾကတယ္။ ေတြးေတြး ဆဆနဲ႔ အေနေအးတဲ့လူ။ သတိျပဳမိတဲ့ ကုိထိန္လင္းရဲ႕ထူးျခားခ်က္ရွိတယ္။ ေတာ္လွန္နယ္ေျမထဲ ကေလး စာေပျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခ်င္တဲ့ အာသီသရွိတဲ့လူ။ လူငယ္ေတြအေပၚမွာ အထူးျပဳေလ့လာေလ့ရွိတဲ့လူ။ လူငယ္ေတြနဲ႔ကိုထိန္လင္း၊ လူငယ္ေဆာင္းပါးတေစာင္နဲ႔ ေဒါင္းအိုးေ၀ ပြတ္တုိက္မႈေလးေတြရွိခဲ့ဖူးတယ္။ လင္းေႏြးအိမ္ကေတာ့ က်ေနာ့္နဲ႔အရြယ္မတိမ္းမရိမ္း။ အက္ေဆးအေရး ေကာင္းတယ္။

အေရွ႕ေျမာက္ေဒသကေလာင္ရွင္ေတြထဲ ေအာင္ၿငိမ္းနဲ႔က်ေနာ္ စာေပဘ၀အရေရာ၊ ႏိုင္ငံေရး ဘ၀အရေရာ အထိအေတြ႔မ်ားတယ္။ က်ေနာ္ေရာက္ခါစ လပဒတ (လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု) ရဲ႕ ေသနတ္သံဂ်ာနယ္လုပ္ေတာ့ ေအာင္ၿငိမ္းအယ္ဒီတာတာ၀န္ယူရတယ္။ အမွတ္(၁)ဂ်ာနယ္ထဲ က်ေနာ္သိေသာကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို က်ေနာ္ေမာင္မႈိင္းထက္ ကေလာင္အမည္နဲ႔ေရးခဲ့ သလို အမွတ္ (၂) ဂ်ာနယ္ထဲ ကမာၻပုတ္ျခင္းကဗ်ာကို ျမင့္ဘုန္းႏုိင္ကေလာင္အမည္နဲ႔ ေရးျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္ထိေတြ႔ဖူးတဲ့ ပထမဦးဆံုးအယ္ဒီတာအျဖစ္ မွတ္ခ်က္ျပဳဖူးတယ္။

 ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းကိုေတာ့ ပအုိ႔၀္ရြာတရြာမွာ အမွတ္မထင္ပံုစံနဲ႔ ေတြ႔ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ပံုျခဳပ္လို႔ အမည္ရ တဲ့ ပအို႔၀္ရြာထဲ က်ေနာ္နဲ႔ ရဲေဘာ္၀ုိင္းေမာ္ေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္း ရွိေနတယ္။ ေတြ႔တာနဲ႔ တရား တန္းေဟာေတာ့တာပဲ။ က်ေနာ္ကလည္း က်ေနာ္ရဲ႕တပ္ဦးေပၚလစီေတြနဲ႔ ျပန္လွန္ပက္ခဲ့တာ ကိုေတြးမိေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျပံဳးမိတယ္။ တကယ္ တမ္းေျပာရရင္ အဲဒီအခ်ိန္ က်ေနာ္တို႔ကို တရားေတြ လွိမ့္ေဟာေနတဲ့ပအို႔၀္ႀကီးက ဗိုလ္ထြန္္းၿငိမ္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဒီအခ်ိန္ေတြမွ က်ေနာ္ မွတ္မိလာတာ။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြက လူငယ္ပီပီ ႏုိင္ငံေရးမာန္မာနေတြနဲ႔ ခံပက္ခဲ့တာ။ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းကေတာ့ ေခါင္း တညိတ္ညိတ္။ ဗိုလ္ထြန္းၿငိမ္းနဲ႔က်ေနာ္ အဲဒီတႀကိမ္ပဲလူခ်င္းေတြ႔ခဲ့ၾကေပမယ့္ ေဒါင္းအိုးေ၀မွာ ကေလာင္ခ်င္း ေတြ႔ၾကတယ္။ တပ္ဦးနဲ႔ ေဒါင္းအုိးေ၀ကို ေစတနာမွန္နဲ႔ ၀န္းရံတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ။

၂၀၀၂ ဗဟိုေဒသကေန မဲေဆာက္အေရာက္ ျပည္တြင္းကေလာင္ရွင္ေတြ ေရာက္ေနၾက တယ္။

အဲဒီကေလာင္ရွင္ေတြထဲ ဒီကေန႔အထိ က်ေနာ္တုိ႔တူညီေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြရွိတယ္။

ခင္လြန္း (ကိုခင္လြန္း)။ ေရာက္လာသမွ်ထဲ အႀကီးဆံုးကဗ်ာဆရာ။ လူႀကီးပီသတယ္။ က်ေနာ့္အေပၚ၊ အထူးအားျဖင့္ က်ေနာ့္ရဲ႕စာအေရးအသားေတြအေပၚ တန္ဖိုးထားတယ္။ ေတြ႔တဲ့ အခါတုိင္း စာေတြေရးဖို႔တြန္းအားေပးေလ့ရွိတယ္။ သူရဲ႕ေတာႀကီးပင့္ကူ ၀ထၳဳက က်ေနာ္တို႔ကို ခပ္စပ္စပ္ရိုက္လိုက္ သလိုပဲ။ တြန္႔ခနဲ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ကိုခင္လြန္းကေနတဆင့္ အက္ေဆးေတြအေရးေကာင္းတဲ့ ခြာညိဳနဲ႔ ခင္မင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈေရာ စကားေျပာတဲ့ေလယူေလသိမ္းေရာ အေတာ္ရိုးတယ္။ အဲဒီဟန္ေတြက သူ႔ စာအေရးအသားကို ထင္ဟပ္တယ္။ ရိုးရိုးနဲ႔လွပတဲ့အက္ေဆးေတြ သူ႔ဆီကဖတ္ရေလ့ရွိတယ္။ သူတို႔ဆီကေနတဆင့္ သုေတသနမွတ္တမ္းျပဳစုမႈနဲ႔ ေကာက္ခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ေတြေကာင္းတဲ့ မိုးႀကိဳး အယ္ဒီတာေနသြင္နဲ႔ ခင္မင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။

မိုးႀကိဳးသတင္းစဥ္ကို ေနသြင္အယ္ဒီတာ တာ၀န္မယူခင္တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့လူက ကိုပုည။

ေမာင္ေတာက္ကေလာင္နဲ႔ သြက္လက္တဲ့အာ၀ဇြန္းရႊင္တဲ့ စာေတြေရးတယ္။ ေဒါင္းအိုးေ၀ ကို ၀န္းရံေပးတဲ့ကေလာင္ရွင္။ ကဗ်ာဆရာေနေဇာ္ႏုိင္။

သူ႔ရဲ႕က်ေနာ္ဆြဲဖြင့္မိေသာတံခါးမ်ားကို အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာ ေရးသားခဲ့တာကို သတိရေန တယ္။ မဲေဆာက္ထဲလုပ္ခဲ့တဲ့ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြတုိင္း အာ၀ဇြန္းရႊင္တဲ့စာေရးဆရာအျဖစ္ လူႀကိဳက္မ်ား လွတယ္။ ဆရာ တင္မိုးကို အေတာ္ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့သူ။

ဆရာတင္မိုးအေၾကာင္းေတာ့ က်ေနာ့္မွာ ေျပာစရာတခ်ဳိ႕ရွိတယ္။ ဆရာတင္မိုးနဲ႔ က်ေနာ္ စတင္ေတြ႔ ခြင့္ရတာ ၂၀၀၁။ ကိုလြမ္းဏီတို႔အိမ္။ ဆရာတင္မိုးကိုေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္ေပးရင္း ေတြ႔ခဲ့ၾကတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ကေတာ့ နည္းနည္း မ်ားတယ္။ က်ေနာ္နဲ႔က်ေနာ့္အကိုႀကီး ဘုိးေတာ္နီတို႔ ဆရာတင္မိုးကို သြားေတြ႔ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြက မဲေဆာက္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ သားသမီး ေတြအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေတြဖြင့္လွစ္ေပးေနတဲ့လုပ္ငန္း အေတာ္ေလးအရွိန္ရေနတဲ့အခ်ိန္။ BMWEC ရဲ႕ တုိက္တြန္းမႈေၾကာင့္ က်ေနာ့္အကိုႀကီးကသင္ရုိးညြန္းတမ္းေရးေနတဲ့အခ်ိန္။

ဆရာတင္မိုးမဲေဆာက္ေရာက္လာလို႔ က်ေနာ္တို႔ညီအကိုသြားေတြ႔ၿပီး ေရးထားတဲ့သင္ရိုး ညြန္းတန္းထဲက ကေလးကဗ်ာေတြကို ျပၾကတယ္။ ဆရာတင္မိုးက တခ်ဳိ႕ကဗ်ာေတြကို တည္းဖတ္ေပး တယ္။ ဘိုးေတာ္နီေရးတဲ့ ကေလးကဗ်ာေတြက ေမာ္ဒန္ကေလး ကဗ်ာေတြလို႔ ေျပာရ မယ္ထင္တယ္။ သတိရမိတာေလးမိတ္ဆက္ေပးရရင္...


ဟယ္ေမာ္ေတာ္ကား

နင့္မ်က္လံုးကျပဳး၊

ငါတုိ႔ဘယ္ကိုသြားသြား လိုက္ပို႔ေပးတတ္ရဲ႕

ဟယ္ေမာ္ေတာ္ကား

ေျခေထာက္ေလးဘီးနဲ႔

…….


Comments