သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ဝင္းျမင့္၊ မင္းၿငိမ္းေအး၊ တည္ဘြားဦးတို႔၏ကဗ်ာမ်ား

ပင္လယ္ေမးျခင္း
www.kazuya-akimoto.com
 ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္ခဲေတြက
ခံျပင္းစရာေကာင္းေအာင္သိမ္ေမြ႔တယ္
ေတာက္ေခါက္ေနတ့ဲလႈိင္းေတြကဖ့ဲၾက
သဲပြင့္ေလးေတြရယ္ေနတယ္
ဒါေတြကၾကည့္ေနတာ
ဟုိ လူဆုိတာသတၱဝါ ငါေပါ့ ။ ။

ဝင္းျမင့္
၁၆ ၈ ၂၀၁၆


ငါး
freedomborn.wordpress.com
သူငယ္ခ်င္းေတြက အေငြ႔ပ်ံသြားၿပီ
တိုးရမဲ့ ပိုက္ကြန္ကဘယ္မွာလဲ
ကိုယ့္ပါးဟပ္နဲ႔
ကိုယ့္ရင္ကိုခြဲလာမဲ့
ဆားငန္ေရထဲမွာ
အသက္တေခ်ာင္းဟာ
တဖ်ပ္ဖ်ပ္လူးလို႔
ပင္လယ္ကိုဆြဲပိတ္မိတယ္
ဒီေရမလာေတာ့လို႔။

မင္းၿငိမ္းေအး

….

က်ေနာ္ ့ကဗ်ာ
www.pinterest.com
 က်ေနာ့္ကဗ်ာက
လူပိန္းမႀကိဳက္ဘူး လူရာ မဝင္ဘူး

က်ေနာ့္ကဗ်ာက
ဆင္းရဲတယ္ မခ်မ္းသာဘူး

က်ေနာ့္ကဗ်ာက
မိုးေခါင္တယ္ ေရရွားတယ္

က်ေနာ့္ကဗ်ာက စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ နယ္စပ္မွာ
က်ေနာ့္ကဗ်ာက ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ

က်ေနာ့္ကဗ်ာက ေနရာမယူတတ္ေတာ့
က်ေနာ့္ကဗ်ာက ဒဏ္ရာေတြရထားတာ

က်ေနာ့္ကဗ်ာက နာက်င္ ကိုက္ခဲေနတာ
က်ေနာ့္ကဗ်ာက ေသသြားလို႔ လုံးဝမျဖစ္

က်ေနာ့္ကဗ်ာက
ေခတ္ႀကီးတေခတ္လုံးရင္းထားရတာ
က်ေနာ့္ကဗ်ာက ။ ။

တည္ဘြားဦး

Comments