သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ တင္လတ္ကို၊ အက္စ္ဝဏၰတို႔၏ကဗ်ာမ်ား


အႏုပညာနဲ႔မေတြ႔တဲ့ေန႔ဟာ ပိုမုိရွည္လ်ား

www.saleoilpaintings.com

ေလးလံ
ထိုင္းမႈိင္း
အသည္းကြဲ
အသံဝင္
အႏုပညာနဲ႔မေတြ႔တဲ့ေန႔ဟာ ပိုမိုရွည္လ်ား ။

ေရႀကီး
မိုးေခါင္
ေနရာက်ဲက်ဲ
ရာသီဥတုအရမ္းပူျပင္း
အႏုပညာနဲ႔မေတြ႔တဲ့ေန႔ဟာ ပိုမိုရွည္လ်ား။

ေသတာနဲ႔အတူတူ
အႏုပညာနဲ႔မေတြ႔တဲ့ေန႔ဟာ ပိုမိုရွည္လ်ား။ ။ 

တင္လတ္ကို


မ်က္ရည္ပူေလာင္တဲ့ျမစ္

www.saleoilpaintings.com
မင္းတို႔ေခတ္မွာေလာကဓံရွစ္ပါးမကေတာ့ဘူးလို႔
ေမကေျပာတယ္
ကုန္
ေခါင္​​ေခါင္မွာေရေတြစီးေနတာလည္
ေရမ်ားေရႏိုင္ပဲ
ေရေျမာကမ္းတင္ဘဝေတြဟာ
ေျမနိမ့္ရာလွံစိုက္ခံရတာပဲ
ဆိုး႐ြားတဲ့အ
ေျခအေနမွာ
ဒုကၡသစၥာဟာ ငါတို႔အတြက္
ၿမဲၿမံလြန္းခဲ့တယ္
ႏွစ္​​ေပါင္းရာေထာင္ခ်ီခဲ့တဲ့ေတာ့အုပ္​​ေတြေတာင္
ႏွစ္
အနည္းငယ္အတြင္း ရိတ္သိမ္းခံခဲ့ရေတာ့
သူတို႔
ေလာက္မရွည္ၾကာခဲ့တဲ့ဘဝေတြက
ဘယ္
အရာေပၚမွာမွီတြယ္ရပ္တည္ၾကရပါ့မလဲ
အလဲလဲအၿပိဳၿပိဳျမင္
ကြင္းထဲ
ဘဝ
ေတြအထပ္ထပ္​​ေမ်ာပါေနၾက
ေရေတြကလည္းအၿငိႇဳးနဲ႔စီးသလိုစီးလြန္းၾကတယ္
ငါတို႔ခဏခဏမ်က္ရည္က်ေနရတာကိုက
ဘဝဘဝလို႔
ေျပာျပေနသလိုပဲ
ၿမိဳ႕ႀကီးတခုလံုးပင္
လယ္ထဲပ်က္က်ခဲ့သလို
စိတ္
​​ေရာကိုယ္ပါအနာတရရမွာ
ေနာက္ထပ္ဘယ္ႏွခါေၾကကြဲေနၾကရအံုးမွာလည္းဘဝ။    ။

အက္စ္ဝဏၰ


Comments